Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

Ontvangen op woensdag 27 maart 2013

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Goede Vrijdag moet herdacht worden als de dag waarop de poorten van het Paradijs eindelijk geopend werden om Gods kinderen, uit hun ballingschap van Hem, te verwelkomen. Mijn dood verschafte jullie een toekomst die jullie nooit gehad zouden hebben als Mijn Vader Mij niet als de Messias gezonden had.

Mijn Lichaam werd gekruisigd maar Mijn dood bracht jullie leven. In deze tijd, de tijd voor Mijn Tweede komst, zal Mijn Lichaam dezelfde kruisiging ondergaan – maar dit keer zal het Mijn Kerk zijn, Mijn mystiek Lichaam, dat zal lijden. Jullie moeten weten dat Ik nooit zou toelaten dat de kruisiging van Mijn Kerk het geloof van Gods kinderen verwoest. Dus roep Ik nu iedere persoon op, elk geloof, elke huidskleur en elk ras, om naar Mij te luisteren.

Jullie zullen op aarde weldra al de tekenen ervaren, die aan jullie zullen bewijzen dat jullie Gods schepping zijn. Jullie zullen spoedig weten dat jullie nooit zullen sterven als jullie om Gods barmhartigheid roepen. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor jullie allen, die aanvaarden dat jullie een gekoesterd kind van God zijn. Ik nodig jullie, jullie familie en vrienden uit om deel te nemen aan Mijn Koninkrijk en te eten van Mijn tafel.

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen voordat de schoonheid ervan aan jullie onthuld wordt. Wees a.u.b. niet bang voor Mijn Tweede Komst als jullie van God houden! God houdt van jullie. Ik houd van jullie. De Heilige Drie-eenheid zal de aarde omhelzen en al diegenen, die Mijn hand van barmhartigheid aannemen en die berouw tonen over hun zondig leven, zullen veilig zijn.

Diegenen onder jullie, die sterk staan in het geloof, zullen in allerijl meegenomen worden. Voor diegenen die achterblijven door gebrek aan geloof, en die het als onmogelijk beschouwen om Mij de hand te reiken, zal de tijd langer zijn.

Jullie, Mijn trouwe volgelingen, zullen de zwakken en diegenen die verdwaald zijn, moeten helpen. Mijn barmhartigheid is zo groot, dat Ik al die zielen de tijd zal geven die nodig is, om hen naar het eeuwig leven te brengen dat Ik aan iedereen beloofd heb. Voel jullie nooit ontmoedigd wanneer alles hopeloos lijkt omdat de zonde de ziel van de zwakken blijft verteren! Wij moeten eendrachtig werken om diegenen te redden die zover van Mij verwijderd zijn, dat er nauwelijks iets bestaat wat hen in Mijn armen kan lokken. Door jullie liefde voor elkaar zullen er wonderen aangewend worden om die verdwaalde zielen te bekeren. Dat is Mijn belofte aan jullie. Gebed, en veel ervan, zal deel uitmaken van jullie plicht tegenover Mij, om die zielen te behoeden voor het verschrikkelijke einde dat door Satan tegen Gods kinderen, die hij verafschuwt, beraamd wordt. Hij mag deze zielen niet krijgen.

Mijn oproep is voor iedereen bestemd. Deze boodschappen sluiten geen enkele religie uit. Integendeel, zij worden aan elk kind van God met veel liefde gegeven aangezien jullie in Zijn ogen allemaal gelijk zijn.

Leef in vrede en vertrouw op de liefde van God!

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

Boodschap: De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

zaterdag 23 maart 2013

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie