Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

Ontvangen op donderdag 28 maart 2013

21.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden door de arrogantie van diegenen binnen Mijn Kerk, wier plan om de waarheid te veranderen in alle ernst een aanvang genomen heeft.

Het geeft niet dat velen onder jullie spotten met Mijn missie om jullie ziel voor te bereiden op de Grote Dag. Na verloop van tijd zullen jullie weten dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, die om jullie te dienen naar jullie toe komt.

Ik Ben jullie Meester en jullie Dienaar. Jullie, Mijn gewijde dienaren, moeten aan jullie taak denken en deze nooit vergeten. Jullie kunnen als dienaars niet ook nog meesters zijn. Want als jullie een meester zijn, kunnen jullie Mij niet dienen. Velen van jullie, binnen Mijn Kerk, zijn vergeten wat er jullie geleerd werd. Jullie zijn het Woord van God vergeten.

Mijn belofte bestaat erin jullie te voorzien van het Voedsel des Levens – Mijn Lichaam en Bloed – en toch zullen jullie Mij nogmaals verloochenen. Jullie zullen dat doen door de Heilige Eucharistie uit de tempel van God te verwijderen en jullie zullen het vervangen door een lijk. De vervanging zal subtiel gebeuren en het zal een tijdje duren voordat jullie de snode actie, die jullie opgedrongen wordt, kunnen bespeuren.

Zoals Mijn Lichaam, door de Heilige Eucharistie, jullie staande houdt, zal de dood van Mijn Lichaam, Mijn Kerk, de dood van de ziel, van diegenen die Mij afdanken, met zich meebrengen.

De tijd van de gruwel is zeer nabij. Het moment om te kiezen tussen Mijn weg en die van de Valse Profeet is ophanden. Let nu op, aangezien de waarheid door de bedrieger verdraaid zal worden! Kijk hoe hij, in Mijn schoenen staand, zich zal verheffen maar zal weigeren om, als een dienaar van God, de weg van de waarheid te bewandelen.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

Boodschap: De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

zaterdag 23 maart 2013

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie