Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

Ontvangen op zondag 31 maart 2013

18.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Ik vernieuw het aanschijn van de aarde vandaag en vervul de zielen van diegenen die in Mij geloven, hun geliefde Jezus Christus, Verlosser van de hele mensheid, met Mijn Heilige Geest. Verheug jullie en negeer de kwelling die door Satan ontketend wordt! Verneder jullie voor Mijn aangezicht, in plaats daarvan, en stel al jullie vertrouwen op Mijn barmhartigheid en Ik zal jullie tegen kwaad beschermen.

Jullie moeten weten dat alle macht Mij toebehoort. De Boze, en diegenen die hij tot slaaf maakt, hebben geen macht over Mij. Maar hun invloed zal velen van diegenen, die zich voor het bedrog van het Beest openstellen, te gronde richten.

Mijn Koninkrijk wacht op jullie, in al zijn glorieuze pracht, en deze tijd is bijna daar.

Verspreid jullie, Mijn volgelingen, vermenigvuldig jullie groepsgewijs en verkondig het Woord van God, de waarheid, die vervat ligt in de Heilige Bijbel. Jullie moeten nu teruggrijpen naar de evangeliƫn en de mensen herinneren aan de inhoud ervan, want daarin ligt het Woord van God.

In jullie naties zullen veel nieuwe wetten ingevoerd worden, waarbij het onmogelijk zal worden om over Mijn Vaders Boek te beschikken. Jullie mogen deze wetten nooit accepteren omdat deze Mij loochenen. Wanneer Mijn Leer jullie niet ter beschikking staat, zullen jullie kinderen Mij niet kennen. Zodra Mijn Leer, de wetten van God, buiten de wet gesteld worden, zullen jullie weten dat jullie regeringen door de hand van Satan geleid worden.

Jullie mogen niet toelaten dat jullie als slaven beschouwd worden. Jullie mogen niet toegeven aan absurde wetten, die jullie je vrije wil ontzeggen. Vergeet nooit dat jullie geboren werden met de gave van de vrije wil – een geschenk van God!

Iedere mens die jullie vrije wil wegneemt, loochent God. Elke overheid of elk volk, dat jullie je vrije wil om van God te getuigen, ontzegt, wordt door Satan geleid. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, werden bedrogen door satanische invloeden doorheen die naties die jullie banken, jullie regeringen en jullie toegang tot voedsel beheersen.

De tijd zal komen dat zij jullie zelfs nog meer zullen laten lijden dan jullie nu doen, maar plotseling en onverwacht zal er een zware kastijding komen die de genoemde regeringen en hun bevoegdheden nutteloos zal maken. Gods ingrijpen zal snel gebeuren en zij, die boosaardige sekten, zullen op handen en voeten kruipen, schreeuwend van angst, bij de bestraffing die hen zal treffen om hun verdorven daden.

Jullie, Mijn gekoesterde volgelingen, moeten Mij vertrouwen en sterk blijven. Vandaag zegen Ik jullie met een bijzondere gave – de gave van volharding. Jullie zullen je ervan bewust zijn dat jullie deze gave gekregen hebben, want jullie geduld zal onwankelbaar zijn. Jullie vastberadenheid om Mijn Heilige Wil te doen, zal zelfs jullie verbazen en wanneer de tijd voor jullie aanbreekt om openlijk getuigenis af te leggen van Mijn Tweede Komst, zullen jullie geen angst meer kennen. In plaats daarvan zal de liefde voor Mij zich uiten in een bijzondere liefde voor jullie broeders en zusters. Jullie zullen hen nu zien, zoals zij er uitzien in de ogen van Mijn Vader, als kleine kinderen. Jullie hart zal zwellen van liefde en dat zal indruk op jullie maken, want jullie zullen in jullie hart zelfs liefde voelen voor die vijanden, die op bevel van het Beest over jullie naties heersen.

Deze liefde zal de ziel, van diegenen met haat in hun ziel, bekeren. Jullie gebeden voor dergelijke zielen zullen aan hen kwijtschelding verlenen van de straf waarmee zij anders geconfronteerd zouden worden op de dag van de bestraffing, wanneer Ik kom om te oordelen.

Deze gave van volharding, die Ik jullie vandaag schenk, zal zielen redden want elk geschenk dat Ik breng heeft slechts één doel, en dat is: alle zielen te redden zodat we ons als één heilige familie kunnen verenigen in het Nieuw Paradijs op aarde.

Jullie Jezus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie