Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

Ontvangen op zondag 31 maart 2013

18.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Ik vernieuw het aanschijn van de aarde vandaag en vervul de zielen van diegenen die in Mij geloven, hun geliefde Jezus Christus, Verlosser van de hele mensheid, met Mijn Heilige Geest. Verheug jullie en negeer de kwelling die door Satan ontketend wordt! Verneder jullie voor Mijn aangezicht, in plaats daarvan, en stel al jullie vertrouwen op Mijn barmhartigheid en Ik zal jullie tegen kwaad beschermen.

Jullie moeten weten dat alle macht Mij toebehoort. De Boze, en diegenen die hij tot slaaf maakt, hebben geen macht over Mij. Maar hun invloed zal velen van diegenen, die zich voor het bedrog van het Beest openstellen, te gronde richten.

Mijn Koninkrijk wacht op jullie, in al zijn glorieuze pracht, en deze tijd is bijna daar.

Verspreid jullie, Mijn volgelingen, vermenigvuldig jullie groepsgewijs en verkondig het Woord van God, de waarheid, die vervat ligt in de Heilige Bijbel. Jullie moeten nu teruggrijpen naar de evangeliƫn en de mensen herinneren aan de inhoud ervan, want daarin ligt het Woord van God.

In jullie naties zullen veel nieuwe wetten ingevoerd worden, waarbij het onmogelijk zal worden om over Mijn Vaders Boek te beschikken. Jullie mogen deze wetten nooit accepteren omdat deze Mij loochenen. Wanneer Mijn Leer jullie niet ter beschikking staat, zullen jullie kinderen Mij niet kennen. Zodra Mijn Leer, de wetten van God, buiten de wet gesteld worden, zullen jullie weten dat jullie regeringen door de hand van Satan geleid worden.

Jullie mogen niet toelaten dat jullie als slaven beschouwd worden. Jullie mogen niet toegeven aan absurde wetten, die jullie je vrije wil ontzeggen. Vergeet nooit dat jullie geboren werden met de gave van de vrije wil – een geschenk van God!

Iedere mens die jullie vrije wil wegneemt, loochent God. Elke overheid of elk volk, dat jullie je vrije wil om van God te getuigen, ontzegt, wordt door Satan geleid. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, werden bedrogen door satanische invloeden doorheen die naties die jullie banken, jullie regeringen en jullie toegang tot voedsel beheersen.

De tijd zal komen dat zij jullie zelfs nog meer zullen laten lijden dan jullie nu doen, maar plotseling en onverwacht zal er een zware kastijding komen die de genoemde regeringen en hun bevoegdheden nutteloos zal maken. Gods ingrijpen zal snel gebeuren en zij, die boosaardige sekten, zullen op handen en voeten kruipen, schreeuwend van angst, bij de bestraffing die hen zal treffen om hun verdorven daden.

Jullie, Mijn gekoesterde volgelingen, moeten Mij vertrouwen en sterk blijven. Vandaag zegen Ik jullie met een bijzondere gave – de gave van volharding. Jullie zullen je ervan bewust zijn dat jullie deze gave gekregen hebben, want jullie geduld zal onwankelbaar zijn. Jullie vastberadenheid om Mijn Heilige Wil te doen, zal zelfs jullie verbazen en wanneer de tijd voor jullie aanbreekt om openlijk getuigenis af te leggen van Mijn Tweede Komst, zullen jullie geen angst meer kennen. In plaats daarvan zal de liefde voor Mij zich uiten in een bijzondere liefde voor jullie broeders en zusters. Jullie zullen hen nu zien, zoals zij er uitzien in de ogen van Mijn Vader, als kleine kinderen. Jullie hart zal zwellen van liefde en dat zal indruk op jullie maken, want jullie zullen in jullie hart zelfs liefde voelen voor die vijanden, die op bevel van het Beest over jullie naties heersen.

Deze liefde zal de ziel, van diegenen met haat in hun ziel, bekeren. Jullie gebeden voor dergelijke zielen zullen aan hen kwijtschelding verlenen van de straf waarmee zij anders geconfronteerd zouden worden op de dag van de bestraffing, wanneer Ik kom om te oordelen.

Deze gave van volharding, die Ik jullie vandaag schenk, zal zielen redden want elk geschenk dat Ik breng heeft slechts één doel, en dat is: alle zielen te redden zodat we ons als één heilige familie kunnen verenigen in het Nieuw Paradijs op aarde.

Jullie Jezus

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

Boodschap: De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

zaterdag 23 maart 2013

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie