Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

Ontvangen op zaterdag 30 maart 2013

20.40 u

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Door uit de dood op te staan, heeft Mijn Zoon de dood tenietgedaan. De dood heeft, als jullie dat wensen, niet langer macht over jullie. Het leven dat jullie geschonken werd, zal weldra veranderen aangezien er nog maar één leven in God zal zijn.

Zodra de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde versmelten, zal er slechts eeuwig leven zijn. De dood van het lichaam, de geest en de ziel zal niet meer bestaan. Jullie mogen dit nieuwe leven nooit vrezen want het zal jullie bevrijden. Weldra zal er veel liefde over de aarde komen, uitgestort door de barmhartigheid van Mijn Zoon. Deze grote, grote genade zal de volgende stap zijn, die door God ondernomen wordt om Zijn kinderen te behoeden voor de dood van de ziel. Zodra Mijn Zoon met het Nieuw Jeruzalem neerdaalt, zal de dood van het lichaam niet langer bestaan.

Jullie moeten gedurende deze goddeloze tijden veel moed tonen, want deze beproevingen zullen snel voorbij zijn. Concentreer jullie enkel op het geweldige leven dat jullie wacht, en bid dat alle zielen dit miraculeuze geschenk zullen aannemen!

Die zielen, die de waarheid over het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, zullen in plaats daarvan voor de eeuwige verdoemenis kiezen. Er zijn slechts twee keuzes, en toch geloven veel van deze zielen dat er een derde is. Diegenen die de sekten volgen, die door de macht van de Boze in het leven geroepen werden, geloven ten onrechte in een ander mystiek leven waarin hun grote macht gegeven zal worden. Zij geloven in valse engelen. Zij verafgoden valse engelen, en jammer genoeg bestaan velen van hen echt, maar het zijn geen engelen van God. Zij kwijnen geketend weg in de afgrond van de hel, en toch slagen zij er in om Gods kinderen, die geloven dat zij engelen van het Licht zijn, te misleiden. Het enige licht dat jullie moeten volgen, is het Licht van God – de waarheid.

Het Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, dat jullie te wachten staat, is datgene, dat jullie door God beloofd werd en waarover Mijn Zoon zal heersen.

Neem de hand van Mijn Zoon aan en jullie zullen het Paradijs binnengaan!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

Boodschap: De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

zaterdag 23 maart 2013

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie