Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

Ontvangen op vrijdag 29 maart 2013

8.45 u

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Op de dagen voorafgaand aan Mijn verraad, tijdens Mijn tijd op aarde, streden de priesters van die tijd op alle mogelijke manieren om te proberen te bewijzen dat Ik schuldig was aan ketterij.

Zij namen wat Ik hen geleerd had – het Woord van God – en verdraaiden het. De geruchten die zij daarop verspreidden, bevatten leugens en zij zeiden dat Ik probeerde om de mensen van de ware Leer van de Kerk weg te trekken. Zij predikten in de tempels om de mensen te waarschuwen uit Mijn buurt te blijven, opdat zij de hogepriesters niet zouden beledigen. Zij werden ervoor gewaarschuwd dat als zij Mijn boodschappen bleven verspreiden, zij als melaatsen uit de heilige tempel geworpen zouden worden. In sommige gevallen werd Mijn leerlingen verteld dat zij een lijfstraf zouden ondergaan en dat zij gearresteerd zouden worden.

Terwijl zij tegen de Heilige Geest lasterden – zij ontkenden dat Ik de waarheid sprak en zeiden dat Mijn Woord van Satan kwam – bleven zij God in de tempels aanbidden. Gekleed in gewaden van koningen, streden zij in de tempel om hun plaats aan het altaar. Al de geringe dienaren moesten urenlang rechtstaan terwijl zij op de stoelen zaten, die voor koningen bestemd waren. Het altaar stond zo vol met kerkleiders dat de gewone mensen verward waren. Zij waren verplicht God eer te betonen door gedwongen de hoogst geplaatste dienaren van God te huldigen. De hogepriesters eisten respect van diegenen die de tempel bezochten. Zij vertoonden alle uiterlijke tekenen van de liefde en nederigheid die van hen verwacht werd, en toch kleedden en gedroegen zij zich als meesters in Mijn Vaders Huis in plaats van de dienaren die zij behoorden te zijn.

De mensen waren bang de farizeeën te beledigen als zij Mij volgden. Priesters werden geïntimideerd en ervoor gewaarschuwd dat, tenzij zij ophielden Mijn Woord te verspreiden, zij van hun titels beroofd zouden worden. Gewone mensen wisten dat, als zij betrapt werden bij het verspreiden van Mijn onderrichtingen, hun eigen lot nog veel erger zou zijn.

De kruisiging van Mijn Lichaam op aarde voltooide het eerste deel van het Verbond met Mijn Vader om de mensheid te redden.

De kruisiging van Mijn mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde – begint vandaag, het begin van de laatste vervolging, terwijl het vrijmetselaarsplan om Mijn Huis te ontwijden nu voor allen, die de waarheid kennen, duidelijk zal worden.

De geschiedenis zal zich herhalen, maar de waarheid zal niet verloochend worden. Diegenen die Mij toch zullen verloochenen, zullen zich na verloop van tijd tot Mij wenden. Diegenen die weten dat de voorzegde profetieën – dat om de wereld te ontdoen van elk spoor van Mij, Jezus Christus, Mijn Kerk het uiteindelijke doel zal zijn – zich nu afspelen, zullen Mij in Mijn restleger volgen. Zij zullen tot het einde der tijden aan Mijn Leer trouw blijven.

Niemand kan beletten dat het ware Woord van God zich verspreidt. Niemand. De heerschappij in het Huis van Petrus zal kort zijn en weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden. Petrus, Mijn apostel, de stichter van Mijn Kerk op aarde, zal hem tot gids zijn in de laatste moeilijke dagen, terwijl Mijn Kerk voor haar leven vecht.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

Boodschap: De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

zaterdag 23 maart 2013

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie