Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

Ontvangen op donderdag 14 maart 2013

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op aarde moeten aanschouwen.

Er gaat een expliciete belediging komen, die tegen Mijn heilige naam gericht zal zijn, in een poging om Mij tijdens de Goede Week te ontheiligen. Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden en dit zal één van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon van Mijn Kerk op aarde zit, niet van Mij komt.

Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieĆ«n die de wereld geschonken werden – waarschuwend voor de tijd dat binnen Mijn Kerk de macht gegrepen zal worden door diegenen die trouw zijn aan het Beest – ophanden zijn. Die tijd is nu.

Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, zich schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.

Diegenen die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, de Leer van Mijn Kerk moet actualiseren en die zeggen dat deze, door het moderniseren ervan, door meer mensen aanvaard zal worden, weet dan dit:

Diegenen onder jullie, die zeggen dat jullie Mijn Leer navolgen, maar die willen dat er wetten gewijzigd worden om daden te vergoelijken die in Mijn ogen zondig zijn, scheer jullie weg uit Mijn Kerk! Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis te betreden. Toch is het dat wat er zal gebeuren. Jullie, en al diegenen die onder jullie die veranderingen eisen die door de seculiere wereld omhelsd worden, zullen voldaan zijn, want de Valse Profeet zal jullie verleiden tot zijn begunstiging en jullie zullen elk moment van zijn kortstondige heerschappij toejuichen. Maar het zal niet Mij, Jezus Christus, zijn die jullie zullen navolgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

Zovelen zullen de heerschappij van de Valse Profeet omhelzen en Mij met vreugde in hun hart aan de kant schuiven. Wanneer daarna de fouten van zijn handelwijze zichtbaar worden, zullen Mijn arme gewijde dienaren nergens terecht kunnen. Hun smart zal omslaan in angst en hun angst zal omslaan in vertwijfeling. Zij zullen niet weten wie te vertrouwen, maar zij moeten dit beseffen: Mijn Lichaam, Mijn Kerk, mag dan wel gegeseld en ontheiligd worden, maar aan Mijn Geest kan nooit geraakt worden, want deze kan nooit sterven.

Aan diegenen onder jullie die Mijn Woord en de waarheid, die jullie als een bijzonder geschenk van de Hemel gekregen hebben, nu verwerpen: Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten tot jullie terug naar Mij komen. Ik zal nooit opgeven tot Ik jullie armzalige ziel kan redden.

Mijn Kerk, waarin Mijn Leer en de sacramenten intact blijven, zal leven en kan nooit vergaan. Ze heeft geen bakstenen en mortel nodig omdat Ik het ben, Jezus Christus, van wie het Lichaam de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, gewijde dienaren en volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn met Mijn Lichaam verenigd om Mijn Kerk op aarde te vormen. Jullie moeten dus leren om sterk, moedig en trouw aan Mijn heilig Woord te zijn, ongeacht welke argumenten van het tegendeel jullie voorgehouden worden.

Het moment waarop het schisma blootgelegd wordt, is dichtbij, en nu reeds is er in Rome een vreselijk onbehagen voelbaar. Wanneer de Heilige Geest met de geest van het kwaad botst, schept een richtlijn verdeeldheid zodat twee partijen zich aftekenen. De grote scheuring zal snel neerstrijken.

Dan zullen velen van diegenen, die door de leugenaar misleid werden, terug in Mijn heilige armen lopen om bescherming.

Ik ben jullie tot gids in deze droevige tijden en vraag dat jullie allemaal Mij jullie tranen overhandigen, en Ik zal jullie troosten naar de geest.

Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie