Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Bid Mijn Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren

Ontvangen op vrijdag 15 maart 2013

22.30 u

Mijn lief kind, dit is een tijd van groot verdriet, niet alleen voor jou, maar ook voor al diegenen die van Mijn Zoon houden.

Ik moet jullie aansporen, lieve kinderen, sterk te blijven en trouw aan het heilig Woord van God, ter wille van Mijn Zoon. Hij, Mijn geliefde Zoon, laat Zijn hoofd in doodsangst hangen als Hij kijkt naar de verschrikking omdat Zijn Kerk voor Hem afbrokkelt.

Bid a.u.b. om hoop, en bid elke dag Mijn heilige Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren. Jullie moeten bidden voor al diegenen die de Katholieke Kerk besturen. Sluit a.u.b. de man, die op de troon van Petrus zit, hierbij in want hij heeft jullie gebeden heel hard nodig.

Bid dat hij de waarheid over de dood van Mijn Zoon aan het kruis zal aannemen, en dat hij zijn hart zal openen voor de smeekbeden van Mijn Zoon om barmhartigheid voor al Gods kinderen.

Hoe hard deze tijden ook zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, het kwaad kan en zal de macht van God niet overweldigen.

Mijn rol als Middelares van alle genaden zal spoedig verwezenlijkt worden, en als de Vrouw, uitverkoren om met de stralen van de zon bekleed te zijn, is Mijn tijd gekomen om Mijn Zoon te helpen bij Zijn beslissende heilsplan.

Ik koester al Gods kinderen, met inbegrip van diegenen die grote schande over Hem brengen en Hem veel leed bezorgen. Bid dat Mijn gebeden, die namens jullie naar Mijn Zoon gebracht en Hem aangeboden worden, kunnen helpen om het lijden, dat binnen de Katholieke Kerk in het verschiet ligt, te verzachten.

Mijn liefde, als Moeder van al Gods kinderen, is allesomvattend en Ik zal nooit stoppen in Mijn streven om jullie hoop te brengen, lieve kinderen.

De gebeden zullen in de Hemel gehoord worden, en jullie mogen de hoop nooit opgeven aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon groter is dan jullie wellicht zouden kunnen weten.

Gods liefde is almachtig. Vraag en jullie zullen grote zegen ontvangen, want de voorbereidingen voor de Grote Dag van de Heer zijn volledig klaar.

Wacht geduldig af, met liefde en vertrouwen, want al deze beproevingen zullen weldra verleden tijd zijn, en dan zullen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde samensmelten. Dit is alles waar jullie bekommerd over moeten zijn: de voorbereiding van jullie ziel en diegenen die jullie gebeden het meeste nodig hebben. Enkel dan zullen jullie in staat zijn om het Licht van God te aanvaarden en het Nieuw Paradijs op aarde binnen te treden.

Leef in vrede en focus jullie enkel op Mijn Zoon en Zijn verlangen om de ziel van ieder levend schepsel te redden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie