Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen

Ontvangen op dinsdag 19 maart 2013

22.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, door deze boodschappen verspreidt Mijn Woord zich momenteel over de hele wereld.

Velen zullen Mijn stem horen, of zij dat nu willen of niet, want deze zal klinken als de donder voor de storm. Sommigen zullen de Heilige Geest erkennen als Deze hun ziel overspoelt. Anderen zullen dat jammer genoeg niet, maar tot hen zeg Ik dit. Jullie hebben Mijn stem gehoord. Zij heeft jullie ziel bewogen maar toch houden jullie Mij tegen. Toch wenden jullie je af. Jullie zijn wellicht bang van Mijn stem daar deze overweldigend kan zijn, maar het enige wat jullie niet kunnen, is Mij negeren.

Mijn Heilige Geest is zo indrukwekkend dat Deze jullie ziel zal raken, of jullie dat nu willen of niet. Tot diegenen onder jullie die weglopen, zich verbergen en doen alsof Ik niet aanwezig ben: jullie zouden moeten weten dat jullie niet in staat zullen zijn om Mijn aanwezigheid te ontkennen, hoe hard jullie dat ook proberen.

Een aantal van jullie zal zich tegen de waarheid verzetten omdat het jullie aan geloof in Mijn belofte, om jullie eeuwig leven te bieden, ontbreekt. Velen onder jullie vinden dat beangstigend en zouden zich liever indenken dat de Grote Dag van de Heer niet tijdens jullie leven zal plaatsgrijpen. En dus sluiten jullie je ogen, stoppen jullie je oren dicht en zoeken vertroosting in andere dingen.

De zekerheid die jullie voelen, in het proberen te vinden van vrede waar deze gevonden kan worden, zal van korte duur zijn. Al vlug zal het Woord van God jullie ontzegd worden. Woorden die jullie gewoon waren te horen, zullen verdwijnen uit de homilieën en uit de brieven van jullie bisschoppen en kardinalen, die jullie en al die argeloze volgelingen van Mij aangereikt worden.

Vrijmetselaarssekten infiltreren de Kerk te Rome. Vergis jullie niet – er kan maar één Paus zijn en dat is voor het leven!

Veel van Mijn volgelingen zullen Mijn heilig Woord, de waarheid, nu verwerpen, net zoals men dat deed tijdens Mijn proces op aarde. Jij, Mijn dochter, zal als een ketter verworpen worden, uitgelachen en bespot. Jij zult een doorn in de zijde van de Valse Profeet worden. Maar al snel zal iedereen de subtiele handelingen en de listige gebaren van die valse bedriegers zien, die Mijn troon in Rome voorzitten, want deze komen neer op heiligschennis.

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen en diegenen, gezegend met het inzicht dat hen door Mij verleend werd, zullen zich bewust zijn van de gruwel die zich aan het ontrafelen is.

Het Beest staat is nu klaar en vormt een seculiere kring, bestaande uit een aantal wereldleiders, die eensgezind verbonden zijn met alles wat tegen het Koninkrijk van God is. Demonische geesten, die deze arme zielen binnendringen, zullen zich – vanwege hun hoogmoed en arrogantie – voor iedereen zichtbaar tonen door hun gebaren, die onder de loep genomen en ter discussie gesteld zullen worden, tot de uiteindelijke antwoorden zullen dagen bij diegenen die gezegend zijn met de gave van onderscheiding.

Vertrouw op Mij! Vertrouw op deze gave van vertrouwen! Laat Mij jullie vasthouden en jullie door deze jungle van boosaardige schepsels, die jullie ziel willen verslinden, loodsen.

Jullie Jezus

Boodschap: Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

woensdag 13 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij.

Boodschap: God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest

dinsdag 12 maart 2013

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze vreselijke dag, die zo lang geleden voorzegd werd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden

zondag 10 maart 2013

Mijn lief kind, jij zult je in deze tijd nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het heilige Woord van God luid weerklinkt om de mensheid te waarschuwen voor de noodzaak om hun ziel voor te bereiden.

Boodschap: Tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is

zaterdag 9 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is.

Boodschap: Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren

vrijdag 8 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Satan gaat hevig tekeer tegen Mijn Kerk op aarde en zijn teistering blijft zich binnen haar muren verspreiden.

Boodschap: Gebed zal, en kan, de mensheid redden

donderdag 7 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe gebed de mensheid zal, en kan, redden.

Boodschap: Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen

woensdag 6 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al diegenen in de wereld – die in Mij, Jezus Christus, geloven – op om te luisteren.

Boodschap: De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden

dinsdag 5 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens het nalaten de veranderingen - die in de wereld zullen opkomen - te herkennen, want alles, voorzegd in het Boek der Openbaring, zal plaatsvinden.

Boodschap: Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

zondag 3 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie