Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

Ontvangen op zondag 3 maart 2013

11.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken. Het bedroeft Mij om je te vertellen dat je onder veel verbaal geweld te lijden zult hebben door het tijdstip van dit plan, Mijn heilsplan.

Want dit is de tijd waarin niet alleen de vurige Katholieken in hun geloof en hun trouw aan Mij beproefd zullen worden, maar ook voor alle Christenen, in elk deel van de wereld, zal het de grootste beproeving zijn.

Aan diegenen die jullie van ketterij beschuldigen, zeg Ik dit: Ik, Jezus Christus, zou nooit liegen want Ik Ben de waarheid. Ik zou jullie nooit kunnen bedriegen, want dat zou niet mogelijk zijn. Denk eraan, het is Mijn Lichaam dat de Kerk is. Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden. Hiermee bedoel Ik dat Mijn Lichaam niet langer aanwezig zal zijn vanaf het moment dat de Heilige Eucharistie, door bedienaren van de Heilige Stoel te Rome, verworpen wordt. Dat zal werkelijkheid worden en jullie moeten je dan afwenden.

Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – al Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van de misleide, valse profeten. Ik zal jullie echter nooit vragen om voor de Antichrist te bidden, want dat is niet mogelijk.

Word wakker, jullie allemaal, en luister naar wat Ik jullie moet vertellen! Jullie mogen niet panikeren, wanhopen of de hoop verliezen, want deze gruwel zal de laatste kwelling zijn, die al Gods kinderen zullen moeten aanschouwen en verdragen voordat Ik wederkom.

Dat zal de dag van grote heerlijkheid en grote vreugde zijn, en Mijn Komst zal een einde maken aan het kwaad dat de aarde verderft.

Wees blij in plaats van te vrezen! Jullie moeten verlangend uitzien naar Mijn Tweede Komst omdat Ik het Nieuw Paradijs, dat jullie beloofd werd, met Mij meebreng.

Wanneer jullie Mijn kruis dragen, zal het altijd zwaar zijn. De tijd waarin jullie nu leven, brengt een vorm van kruisiging met zich mee die veel Christenen moeilijk te verdragen zullen vinden, zo groot zal hun pijn zijn.

Die arme zielen, die niet geloven dat Ik door deze boodschappen de waarheid spreek, moeten zich dit afvragen: Geloven jullie in de Heilige Bijbel en de profetieĆ«n die erin afgekondigd worden? Geloven jullie in de Antichrist en de openbaringen over de valse bedrieger, die de Stoel van Petrus op slinkse wijze zal innemen? Als jullie dat geloven, neem dan aan dat dit de tijd is waarin deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen gaan ontrafelen. Het is niet voor de toekomst – het speelt zich nu af. Aanvaard dat met moed en kom met het volste vertrouwen tot Mij, want Ik houd van jullie! Ik wil dat jullie je ogen wijd open houden. Jullie mogen niet terugschrikken voor de waarheid.

De gruwel heeft nu een aanvang genomen. Wanneer jullie Mijn beker weigeren, verhinderen jullie Mij de zielen te behouden die Ik nodig heb om het Verbond, beloofd aan Mijn Vader, te voltooien.

Ik zegen jullie. Ik verlang ernaar dat jullie hart zich opent zodat Ik jullie naar Mijn glorieus Koninkrijk kan brengen.

Jullie Jezus 

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie