Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest

Ontvangen op dinsdag 12 maart 2013

14.38 u

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze vreselijke dag, die zo lang geleden voorzegd werd.

De hele mensheid zal nu geconfronteerd worden met de allergrootste misleiding, en dat is het werk van het Beest.

De tranen van Mijn Zoon, wiens kruisdood Mijn kinderen de vrijheid schonk, vallen nu, op dit moment, in doodstrijd neer op heel de wereld.

Mijn woede wordt momenteel ingehouden maar Mijn verbolgenheid is groot. Zeer spoedig zal voor al diegenen, die door Mijn Zoon aangeduid zijn om Zijn kudde op aarde te leiden, het bedrog duidelijk worden.

De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest. Het zal pijnlijk zijn, maar weldra zal de kastijding – die zal volgen op de snode vervolging, beraamd door de vijand en zijn trawanten – het verderf wegvagen.

Ik roep al Mijn kinderen op om zich in deze tijd tot Mijn Zoon te wenden en al jullie vertrouwen op Hem te stellen.

Wees dapper, Mijn kleintjes, want deze pijn zal van korte duur zijn. Aan diegenen, die het Beest en de Valse Profeet volgen, zal door de macht van Mijn hand inzicht gegeven worden om hen terug naar het Hart van Mijn Zoon te brengen. Als zij dit geschenk afwijzen, gaan zij verloren en dan zullen zij dezelfde kwelling ondergaan als die waarmee de bedrieger te maken krijgt, die voor eeuwig in de afgrond geworpen zal worden.

De kroning van de Valse Profeet zal door vrijmetselaarsgroeperingen, die de laatste fase van de vervolging van al Mijn kinderen plannen, in alle windstreken gevierd worden.

Diegenen die met hem mee zullen vieren en die niet beter weten, zullen na verloop van tijd nog meer pijn voelen dan diegenen die de waarheid reeds kennen.

Wacht nu af, met moed en hoop, want dit alles moet geschieden voordat het glorieus Rijk van Mijn Zoon zich manifesteert.

Jullie moeten Mijn geliefde Zoon te allen tijde jullie trouw beloven en weigeren om leugens te accepteren. Als, en wanneer, jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan een nieuwe Mis, weet dan dat dit de grootste vloek zal zijn, die ooit door Satan aan Mijn kinderen opgelegd werd.

Weet dat de Hemel jullie de weg zal wijzen en dat jullie, door de pijn met waardigheid te aanvaarden, Mijn Zoon zullen helpen om het laatste Verbond te vervullen.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste 

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie