Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen

Ontvangen op woensdag 6 maart 2013

9.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al diegenen in de wereld – die in Mij, Jezus Christus, geloven – op om te luisteren.

Zovelen onder jullie zullen het moeilijk vinden om het lijden, dat jullie in Mijn naam het hoofd zullen moeten bieden, te aanvaarden. Tot nu toe is jullie leed beperkt gebleven tot het verdriet dat jullie in je ziel voelen om de zonden van de mens en om het Offer dat Ik bracht om de mensheid van haar verdorvenheid te verlossen. Nu zullen jullie om je geloof bespot worden, en men zal jullie je beschaamd doen voelen wanneer jullie Mijn Leer en de wetten van God handhaven.

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen. Het aannemen dat Ik nu met de wereld communiceer om deze op Mijn Tweede Komst voor te bereiden, is niet iets wat mensen gemakkelijk kunnen accepteren. Want wie is Mijn profeet? En wie zijn diegenen die, in Mijn naam, voor haar kwamen? Hoe weten jullie of zij de waarheid spreekt, met zoveel valse profeten en bedriegers die jullie in de war brengen? Nooit is er een door de Hemel gezonden profeet geweest, die niet onder bespotting, verguizing, kwelling en wreedheid te lijden heeft gehad. Niet één. Velen werden vermoord. Jullie kunnen er zeker van zijn dat, wanneer de vruchten van Mijn werk – aan dergelijke profeten gegeven – tot gebed en bekering leiden, zij door God de wereld ingestuurd werden om Zijn kinderen voor te bereiden zodat zij terug naar Hem zullen komen.

Wees jullie ervan bewust dat Mijn ware profeten de tand des tijds zullen doorstaan en bij diegenen, die de boodschappen -die zij het menselijk ras brengen – negeren, zal er geween en tandengeknars zijn. Wanneer jullie Mijn heilig Woord – dat aan een ware profeet geschonken werd – aanvallen, verstoren jullie de Wil van God. Jullie voelen nu misschien geen schaamte. Jullie geloven misschien dat jullie Mijn Woord verdedigen wanneer jullie Mijn profeten aanvallen. Maar wanneer na verloop van tijd de schade – die jullie deze missie, Mijn laatste missie op aarde, berokkenen – aan jullie geopenbaard wordt, zal dat jullie vreselijke angst en verdriet bezorgen.

Als jullie van Mij houden, moeten jullie je ogen openhouden en Mijn instructies aandachtig lezen. Als jullie het nalaten Mijn waarschuwingen ter harte te nemen, die jullie vanwege Gods liefde geschonken worden, zullen jullie de waarheid verwerpen. Alleen de waarheid kan jullie redden. De waarheid is de zuurstof die nodig is om het leven van jullie ziel te behouden. Zonder de waarheid zullen jullie Mij niet duidelijk zien en zullen jullie ook niet in staat zijn de juiste keuzes te maken. Denk eraan dat Ik de waarheid ben! Zonder Mij hebben jullie geen leven.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie