Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is

Ontvangen op zaterdag 9 maart 2013

21.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is.

De gruwel zal niet vroeger aanschouwd worden dan dat de waarheid van deze boodschappen werkelijk begrepen zal worden.

Breng jullie mensen bijeen, verenig jullie in gebed, want een donkere wolk zal de aarde overdekken. Er zullen de mensheid straffen toegemeten worden aangezien deze in een afgrond van onverschilligheid en apathie tegenover het Woord van God stort.

Diegenen die de geschenken - die Ik de mensheid door Mijn kruisdood gegeven heb - de rug toekeren, zullen wakker geschud worden en zullen voor Mijn ogen aanschouwen hoe grotesk hun ziel eruit ziet. Al vlug zullen zij inzien dat hen nog maar een korte tijd gegeven is om tot inkeer te komen. Want Mijn geduld is groot, maar Mijn verdriet is diep. Hun hart is zo verbitterd dat zij niet enkel Mij, hun geliefde Jezus, schuwen maar dat zij ook zichzelf de geschenken ontzeggen die Ik hen vrij ter beschikking stel.

Hoe werden zij misleid om te geloven in hun eigen bedrieglijke illusies, dat het hen toekomt om in de wereld te leven op eender welke manier zij verkiezen, zonder zich erom te bekommeren vaart te minderen in hun streven naar voldoening. Zij zullen deze wereld niet langer voor het grijpen hebben, want dit is slechts een tijdelijke toestand. Spoedig zullen zij zich in een nieuwe toestand bevinden en voor velen onder hen zal dat niet in Mijn Nieuw Paradijs zijn.

Mijn ingrijpen is ophanden, en Mijn plan om de wereld te bewaren zal weldra volledig bekend gemaakt worden. Hoogmoed is jullie grootste vijand en is Satans grootste fout. Wanneer iemand in Mijn Naam een ander hekelt, een ander terechtwijst en een beschuldigende vinger naar een ander uitsteekt, is hij ten prooi gevallen aan de zonde van Satan.

Het zal de zonde van hoogmoed zijn, die de ondergang van de mensheid zal betekenen en die veel zielen in het vuur van de hel zal storten.

Word geen slachtoffer van deze vloek van de Boze en zwijg als jullie niet akkoord gaan met anderen die luid tegen Mij schreeuwen - waarbij de leugens uit hun mond stromen - zelfs als jullie weten dat zij niet de waarheid spreken. Jullie moeten jullie ogen neerslaan en gewoon Mijn Woord verkondigen.

Verdedig Mij enkel door aan de wereld te verkondigen wat jullie weten over Mijn plan om zielen te redden. En zelfs wanneer die zielen, die menen dat hun kennis over Mij hen het recht geeft om anderen te vermanen en van jullie antwoorden eisen, mogen jullie Mij nooit door middel van argumenten verdedigen.

Binnenkort zullen in de wereld veel gebeurtenissen het grootste deel van de mensheid schokken. Zelfs de meest onverschillige mensen – die hun leven leiden in een vacuüm van wereldse ambities, met weinig tijd voor geestelijke zaken – zullen beginnen te beseffen dat er veel aan het veranderen is. Zij zullen er zich bewust van zijn dat deze veranderingen hun begrip te boven gaan, en dit zal tot gevolg hebben dat zij meer openstaan voor het Woord van God.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie