Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Ontvangen op woensdag 13 maart 2013

21.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij.

Toen Ik voor Mijn beulen stond, beschuldigd van ketterij en het durven spreken van de waarheid, renden Mijn apostelen weg en waren nergens te bespeuren. Diegenen die Mij volgden en Mijn Leer aannamen, verraadden Mij toen Mijn Woord door de gezagsdragers aangevochten werd. Zij begonnen het vertrouwen in Mij te verliezen en zij begonnen aan Mij te twijfelen.

Een aantal van Mijn volgelingen geloofden de misdaden van ketterij, waarvan Ik beschuldigd werd, en ze geloofden dat deze gerechtvaardigd waren. Mijn aanklagers – hooggeplaatste mannen, gekleed in buitengewone gewaden en die met een gevoel van echte autoriteit liepen en praatten – waren zo machtig, dat maar weinigen aan hen twijfelden.

Ik werd beproefd, uitgedaagd, bespot, gekleineerd, belachelijk gemaakt en uitgelachen om het spreken van de waarheid. De mensen vielen voor deze machthebbers – mannen met krachtige stemmen en van wie het gezag nooit in twijfel getrokken werd. Mijn stem werd als gefluister te midden van het gebrul van Mijn aanklagers.

‘Ketter’ schreeuwden zij. Zij zegden dat Ik met een kwade tong sprak, dat Ik lasterde tegen God en dat Ik hun kerk wilde ruïneren. En dus vermoordden zij Mij in koelen bloede.

Wanneer Ik nu tracht om Mijn stem kenbaar te maken, wanneer Ik al Gods kinderen probeer te waarschuwen voor gebeurtenissen – waarover Ik jou, Mijn dochter, de afgelopen paar jaar sprak –zal dat niet anders zijn. Mijn Woord zal met minachting behandeld worden. Mijn Woord zal in vraag gesteld worden. Twijfels zullen binnensluipen en opnieuw zullen Mijn apostelen weglopen en Mij aan de wolven overlaten.

Vergis jullie niet, de waarheid werd aan jullie geopenbaard! Ik heb jullie, Mijn volgelingen, verteld hoe jullie misleid zullen worden. Dit zal voor jullie zeer moeilijk worden doordat jullie deze bedrieger, die in Mijn Vaders Huis zit, in twijfel zullen trekken.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorzegd. Ik heb deze persoon, die beweert in Mijn naam te komen, niet aangewezen.

Hij, Paus Benedictus, zal Mijn volgelingen naar de waarheid leiden. Ik heb hem niet verlaten en Ik zal hem dicht bij Mijn Hart houden en hem de troost schenken die hij in deze tijd nodig heeft.

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Jullie Jezus 

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie