Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden

Ontvangen op vrijdag 22 maart 2013

21.45 u

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden.

Zelfs een kleine blijk van vasten zal, voor jullie allemaal, inzicht vergaren in Mijn heilsplan en hoe jullie Mij kunnen helpen om de ziel van alle zondaars te bewaren.

Het is door te vasten dat jullie weer ongeschonden worden. Door jullie lichaam te louteren, zal jullie geest vernieuwd worden. Ik verlang bovendien dat jullie het Sacrament van de Biecht, of welke vorm van verzoening jullie ter beschikking staat, ontvangen. Als jullie niet in staat zijn om dit sacrament te ontvangen, aanvaard dan a.u.b. het geschenk van Mijn volle aflaat, dat Ik jullie enige tijd geleden gegeven heb.

(Dinsdag 31 januari 2012 om 21.30 u: Jullie moeten dit gebed gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden om het geschenk van de totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest te krijgen.

O mijn Jezus,
U bent het licht van de wereld.
U bent de vlam die alle zielen raakt.
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.
 
Wij zijn het offer,
dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is
dan de liefde die wij voor U bezitten.
 
Verleen ons, O Heer,
de gave van nederigheid
opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.
 
Vervul ons met de Heilige Geest
zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden
om de waarheid van Uw heilig Woord te verkondigen
en onze broeders en zusters voor te bereiden
op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.
Wij vereren U.
Wij loven U.
 
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan
als een geschenk voor U om zielen te redden.
 
Wij houden van U, Jezus
 
Ontferm U over al Uw kinderen,
waar ze ook zijn. Amen.)

Verder wens Ik dat jullie je in de geest bij Mij aansluiten, alsof jullie met Mijn apostelen bij het Laatste Avondmaal aanwezig waren. Jullie zullen met Mij het ongedesemde brood delen en met Mij aan Mijn tafel eten. Als jullie Mijn aanbod zouden aannemen, kunnen jullie, Mijn volgelingen, uit eigen vrije wil, Mijn beker van lijden met Mij delen.

Als jullie dit kunnen aannemen, zullen jullie – als genoegdoening voor de zonden van de sterfelijke mens – miljoenen zielen redden. Ik zal genade verlenen aan de meest verharde zondaars, in ruil voor jullie geschenk van lijden.

Hier is voor jullie het kruistochtgebed als jullie wensen te delen in Mijn beker van lijden. Bid dit driemaal, wanneer jullie kunnen, maar bij voorkeur tijdens elk moment van vasten.

Kruistochtgebed (103) ‘Om de beker van het lijden met Christus te delen’

Ik leg mij aan Uw voeten voor U neer, lieve Jezus,
om met mij te doen wat U wilt, voor het welzijn van allen.
 
Laat mij delen in Uw beker van lijden.
Neem dit geschenk van mij aan, zodat U die arme zielen,
die verdwaald en zonder hoop zijn, kunt redden.
Neem mij aan, naar lichaam, zodat ik in Uw pijn kan delen.
 
Houd mijn hart vast in Uw heilige handen
en breng mijn ziel naar de vereniging met U.
Door mijn geschenk van lijden,
laat ik Uw goddelijke aanwezigheid toe mijn ziel te omhelzen,
zodat U alle zondaars kunt verlossen
en al Gods kinderen voor eeuwig en altijd kunt verenigen.
Amen.
 

Dit offer uwerzijds dat Mij, Jezus Christus, Verlosser van heel de mensheid, aangeboden wordt, zal Mij in staat stellen om Mijn grootse Barmhartigheid over de hele wereld uit te storten.

Nog belangrijker, Ik zal zelfs diegenen redden, die Mij haten. Jullie gebeden en opoffering zijn hun enige redding, want zonder deze zouden zij door de Boze vernietigd worden.

Als jullie dit lijden niet wensen te ondergaan, zal Ik jullie toch grote zegeningen verlenen en vragen dat jullie met Mij voortgaan op Mijn tocht om de wereld wakker te schudden uit haar sluimer, en Ik zo de sluier van bedrog, die deze bedekt, kan oplichten.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie