Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Moeder Gods: De verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten

Ontvangen op maandag 18 maart 2013

19.35 u

Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze missie, of toelaten dat aanvallen op jou je aandacht van Mijn geliefde Zoon afleiden.

Het is door de liefde en barmhartigheid van Mijn Zoon dat Hij aan de wereld de plannen van de Boze, om voor de tijd van het einde zielen weg te rukken, onthult. Dit sluw plan werd al zeer lang geleden beraamd en zal Gods kinderen opgelegd worden door vrijmetselaarskrachten, wier trouw naar het Beest uitgaat.

Laat bij niemand enige twijfel bestaan over de profetieën die in de loop der eeuwen door Mij, jullie Moeder, aan visionairs en zieners geopenbaard werden. Kinderen, jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zouden in plaats daarvan hoopvol moeten zijn en jullie verheugen, want de tijd van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde komt weldra en dan zullen Gods kinderen eindelijk verlost zijn van het kwaad, waarvan ieder van jullie blijk heeft gegeven tijdens jullie leven.

Deze tijd werd in het Boek van Mijn Vader voorzegd, en daardoor moeten jullie de waarheid van de inhoud van het Boek der Openbaring aannemen. Als jullie het Boek der Openbaring - dat aan Johannes gegeven werd - niet aannemen, kunnen jullie niet zeggen dat jullie de rest van het Boek – de allerheiligste Bijbel – aannemen.

Veel van wat er gaat komen, zal moeilijk en pijnlijk zijn want de verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten. De snode intriges en de bedrieglijke plannen, beraamd door de Valse Profeet en de Antichrist, zullen de grootste misleiding zijn sinds de farizeeën Mijn Zoon verloochenden. Toen zij, de farizeeën, Mijn Zoon verloochenden, verhinderden zij dat de waarheid aan Gods kinderen gegeven werd. Dit verminderde het aantal volgelingen van Mijn Zoon tijdens Zijn tijd op aarde, en verhinderde hen om Christenen te worden. Hetzelfde zal gelden voor deze twee, die het imago van goedheid met zich mee zullen dragen maar die veel van Gods kinderen op een dwaalspoor zullen brengen. Zij zullen velen blind maken voor de waarheid aangezien de ingrijpende veranderingen, die zij gedurende hun bewind tot stand zullen brengen, de mensen zullen losmaken van de wetten van God.

Er zal Gods kinderen verteld worden dat het kwaad aanvaardbaar is en dat bepaalde zonden niet beledigend zijn voor God. De mensen zullen hen geloven en zullen bijgevolg God de rug toekeren.

Bid, bid, bid dat hun heerschappij kort zal zijn en dat de waarheid de overhand zal krijgen zodat de Kerk van Mijn Zoon op aarde ongerept kan blijven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

 

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie