Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

Ontvangen op zondag 17 maart 2013

18.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben.

Mijn geliefde dienaren, Ik verlang dat jullie gehoorzamen aan de wetten van de Kerk en aan diegenen voor wie jullie, in Mijn heilige naam, gehoorzaamheid aan de dag moeten leggen.

Jullie mogen nooit weglopen van jullie plichten aan de Kerk en jullie moeten Mij zoals altijd blijven dienen. Dien a.u.b. al de Sacramenten toe, zoals voorheen, maar met nog meer ijver! Neem zoals steeds jullie heilige plichten ter harte! Jullie plicht ligt bij Gods kinderen en jullie moeten jullie kudde de weg wijzen. Blijf te allen tijde trouw aan Mijn Leer!

Het zullen niet jullie zijn, Mijn dierbare dienaren, die Mijn Kerk op aarde zullen verlaten. Het zal niet door jullie toedoen zijn dat wetten binnen Mijn Kerk gewijzigd zullen worden om nieuwe leerstellingen te omhelzen.

Jullie zullen aan de diensten van Mijn Kerk trouw blijven en jullie plichten volbrengen tot op die verschrikkelijke dag. Dat zal de dag zijn waarop Mijn Heilige Mis onherkenbaar veranderd zal worden. Het zullen de vijanden van God zijn, die Mijn Kerk op aarde binnengedrongen zijn, die jullie van Mij zullen wegduwen.

Wanneer zij de nieuwe mis voorstellen, zal jullie geen keuze gelaten worden, want jullie zullen weten dat deze niet langer de Allerheiligste Eucharistie zal aanbieden. Het zal dan zijn dat de waarheid tenslotte op jullie losgelaten zal worden, hoewel jullie je voordien al van de tekenen bewust zullen zijn.

De tekenen zullen vreemde, nieuwe manieren om gebeden aan te passen omvatten, Satan zal niet langer verketterd worden en er zal met de Sacramenten geknoeid worden om andere kerkgenootschappen op te nemen. Jullie zullen ongerust worden, maar toch zullen jullie de verplichting voelen om trouw te blijven aan Mijn Kerk.

Het zal dan zijn dat het bestaan van Mijn Kerk op aarde het enige middel om te overleven zal zijn, als jullie aan Mijn Leer trouw willen blijven. Wanneer Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn Heilige Mis gewijzigd worden, mogen jullie je niet laten misleiden. Als jullie je niet aan Mijn wetten houden, zullen jullie Mij verraden.

Wat de andere Christelijke Kerken betreft: Ik waarschuw jullie dat deze plaag zich ook naar jullie Kerken zal verspreiden. Na verloop van tijd zal het voor jullie moeilijk worden Mijn Leer in ere te houden op de manier dat deze aan de wereld gegeven werd. Alle Christenen zullen lijden onder het regime van de Valse Profeet en zijn trawant, de Antichrist, van wie het gezicht over heel de wereld rondgestuurd zal worden als de invloedrijkste leider aller tijden.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie