Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij

Ontvangen op zaterdag 16 maart 2013

12.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, wat een woede, wat een verbolgenheid en wat een angst wordt er op dit moment gevoeld door diegenen die weigeren om Mijn beker van lijden te aanvaarden.

De razernij van Satan tegen deze boodschappen zal snel toenemen en alles zal in het werk gesteld worden om jou, Mijn dochter, aan te klagen.

Vanwege jouw overgave aan Mijn Heilige Wil, wat jij uit eigen beweging doet, moet het lijden door jou aanvaard worden. Dus moet jij zwijgen, Mijn dochter, terwijl het geschreeuw van het Beest en van die arme zielen, van wie hij gebruik maakt om jou aan te vallen, aanhoudt. Ik zeg dit tot al Mijn geliefde, trouwe leerlingen: blijf vastberaden! Houd jullie hoofd gebogen in nederige dienstbaarheid en bied jullie lijden aan voor die zielen, die het geschenk van de waarheid niet zullen aannemen!

Diegenen, die verantwoordelijk zijn voor het infiltreren van Mijn Kerk op aarde, kozen doelbewust de vastentijd uit om Mij, hun Jezus, die in doodsangst stierf om hun ziel te redden, te beledigen.

Zij, diegenen die in de wandelgangen van Rome rondzwerven, zijn zo aangetast, dat het grootste teken gezien zal worden in de chaos, die zich zal ontspinnen omdat zij het gezag van de bedrieger aanhangen. Chaos, ordeverstoring, verdeeldheid en tegenstrijdigheid zullen overal in Rome gezien worden. Deze verwarring komt van Satan want het kan niet van God afkomstig zijn.

Woede komt van de Boze en zijn razernij is voelbaar wanneer Mijn Licht zich onder Gods kinderen verspreidt. Maak het bekend dat wanneer aanvallen van zo’n venijnige aard een ander in Mijn naam toegebracht worden, het Mijn aanwezigheid is dat een dergelijke reactie uitlokt.

Enkel Ik, Jezus Christus, en Mijn volgelingen kunnen het mikpunt zijn van een dergelijke beschimping, en wanneer jullie dus merken dat dit ondraaglijk wordt, bid dan a.u.b. dit kort gebedje.

Ik deel deze pijn met U, lieve Jezus, en vraag dat U mijn vijanden en diegenen die U geselen, zegent met de gave van de Heilige Geest. Amen.

De onenigheid zal zich voortzetten en Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij.

 Houd jullie vast aan Mij, jullie Jezus, en stel al jullie vertrouwen op Mij terwijl Ik Mijn restleger opbouw als voorbereiding op de lelijke strijd om zielen, die in het verschiet ligt.

Jullie Jezus

Boodschap: Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

zondag 31 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

Boodschap: De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

zaterdag 30 maart 2013

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Boodschap: Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

vrijdag 29 maart 2013

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Boodschap: Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

vrijdag 29 maart 2013

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Boodschap: Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

vrijdag 29 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Boodschap: Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

donderdag 28 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Boodschap: Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

woensdag 27 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Boodschap: Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

dinsdag 26 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Boodschap: De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

maandag 25 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Boodschap: Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

zondag 24 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie