Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie moeten niet bang zijn want wat Ik beloof, behoort jullie toe en het is jullie erfdeel

Ontvangen op maandag 10 juni 2013

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, er moet de wereld verteld worden dat Mijn tijd om terug te komen, dichtbij is.

Op dit moment ben Ik jullie allemaal aan het voorbereiden, ook al zullen velen zich doof houden. Ik doe dit met liefde voor elkeen van jullie, van wie Ik houd, voor elkeen van jullie, voor wie Ik Mijn Lichaam gaf. Jullie gaan getuige zijn van Mijn tussenkomst waarbij Ik de ogen van de mensheid zal openen en wat duidelijk te zien zal zijn.

Er zullen wonderen plaatsvinden zodra Mijn missie aanvaard wordt. Mijn aanwezigheid zal voelbaar worden en Ik zal Mij bekend maken door daden van grote barmhartigheid. Dit plan bestaat erin jullie terug te lokken om diegenen van jullie, die niet langer geloven dat Ik besta, naar Mijn glorieuze zaligmaking toe te keren.

Ik Ben de Koning die over het Nieuw Koninkrijk zal regeren, dat Mij door Mijn Vader beloofd werd. Tot diegenen die Mij niet kennen: luister nu naar Mij! Jullie behoren Mij toe. Ik breng jullie leven - niet zoals jullie dat op aarde kennen, maar wel eeuwig leven.

Jullie moeten niet bang zijn want wat Ik beloof, behoort jullie toe en het is jullie erfdeel.

Voor dit Koninkrijk werden jullie geboren zodat God, Mijn geliefde Vader, de wereld zou kunnen herschapen tot wat deze in het begin was. Hij is het Begin, want Hij schiep deze. Hij is het Einde want wanneer de Grote Dag aanbreekt, zal er geen lijden meer zijn daar het nieuw begin – eeuwig leven – aan diegenen geschonken zal worden, die Gods liefde aannemen. Jullie moeten vertrouwvoller worden, minder cynisch en het groot geschenk van het leven aannemen, dat enkel van een volmaakte God kan komen.

Enkel God zou een dergelijk wonder – het geschenk van het leven – kunnen scheppen.

Enkel God kan jullie eeuwig leven geven, waarin de dood overwonnen zal zijn en daarmee alle kwaad.

Jullie moeten vol verwachting uitzien naar de toekomst. Jullie moeten proberen naar deze boodschappen te luisteren, want ze zullen de reddinglijn zijn die jullie nodig zullen hebben aangezien de dagen die gaan komen, donkerder zullen worden.

Het is Mijn verlangen dat niemand van jullie zou kniezen, zich bezorgd, bang of verdrietig zou voelen want Mijn glorieuze dag zal meebrengen dat Ik elke traan, alle pijn, verdriet en lijden van jullie zal afwissen en jullie door Mijn grote luister zal reinigen.

Jullie zullen eindelijk puur, eeuwigdurend geluk ervaren. Alles wat jullie je ooit als een hemelse toestand voorstelden, zal van jullie zijn.

Als jullie Mij nu geen gehoor kunnen geven door een gebrek aan vertrouwen, zal Ik jullie helpen als jullie Mij aanroepen. Vraag Mij om de gave van vertrouwen door dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (109) ‘Om de gave van vertrouwen’

O mijn liefste Jezus, help mij om U te vertrouwen. 
Om te vertrouwen op Uw belofte om terug te komen.
Om de waarheid over Uw Tweede Komst aan te nemen.
 
Om te vertrouwen op de belofte van God de Vader
toen Hij zei dat Hij U Uw Koninkrijk zou schenken.
 
Help mij om op Uw Leer te vertrouwen,
op Uw plan om de wereld te redden.
 
Help mij om Uw gaven met welwillendheid aan te nemen.
 
Help mij om op U te vertrouwen
zodat ik mijn angst kwijtraak
en zodat ik Uw liefde mijn hart en ziel kan laten overspoelen. Amen.

O hoe hunker Ik ernaar om jullie te troosten, om jullie angsten, beslommeringen en zorgen te verlichten. Hoe verlang Ik ernaar om de overgang zo pijnloos mogelijk te maken zodat jullie niet hoeven te lijden door toedoen van het Beest, wiens werk door de vijanden van God te zien zal zijn.

Als jullie volkomen op Mij vertrouwen en jullie aan Mijn barmhartigheid overgeven, beloof Ik jullie plechtig dat Mijn barmhartigheid de tijd waarin het menselijk leed zal escaleren, door de verdorvenheid van diegenen die jullie leed willen berokkenen, in zal korten.

Ik beloof plechtig dat Mijn ingrijpen, door middel van wonderen, diegenen zal wakker schudden die het meest behoefte hebben aan hulp – aan een besef van de waarheid. Wanneer de waarheid van God aangenomen wordt door diegenen die Mijn belofte om terug te komen niet echt begrijpen, maar die deze in hun hart aanvaarden, dan zal het lijden verminderd worden en zal Ik miljarden zielen barmhartigheid betonen.

Jullie vertrouwen in Mij zal jullie evenwel helpen om de waarheid in te zien. Wanneer jullie de waarheid aannemen, aanvaarden jullie de sleutels tot Mijn Nieuw Koninkrijk.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie