Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

Ontvangen op dinsdag 26 maart 2013

21.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Deze boodschap is ook voor diegenen die niet in God de Vader of in Mij, Zijn eniggeboren Zoon, geloven. Deze is bovendien voor diegenen die het niet kan schelen wat voor leven hen te wachten staat, en wier onverschilligheid ertoe leidt dat zij het bestaan van God niet kunnen aannemen.

Door deze boodschappen worden jullie gewaarschuwd voor het gevaar aangaande jullie toekomstig leven en jullie welzijn, zodat Ik jullie allemaal naar het Nieuw Paradijs kan brengen – dat voor jullie geschapen werd – zodra de Hemel en de aarde zullen samensmelten. Dat Koninkrijk is voltooid en de poorten zullen voor ieder van jullie openstaan. Dit mooie geschenk, waarin jullie volmaakt zullen leven naar lichaam, geest en ziel, komt van de Almachtige God, die de wereld schiep.

De tijd van jullie ballingschap op aarde is bijna voorbij. Jullie zullen niet langer de pijn van de zonde, die in elk deel van de wereld chaos creëert, moeten verdragen. De haat, die door de teistering van Satan in de wereld levendig gehouden wordt, zal niet langer bestaan. Zodra de haat uitgebannen is, zal het kwaad de volmaakte schepping van God niet langer bezoedelen. Zijn planeet, Zijn geschenken van de natuur, Zijn bescherming en Zijn liefde zullen vernieuwd worden om jullie een leven van eeuwigheid te schenken, waar geen dood kan bestaan.

Terwijl Satan heerst, zal het leven op aarde – zoals het nu is – jullie nooit tevredenstellen. Zijn heerschappij is reeds ten einde maar diegenen die hij teistert, zullen doorgaan met het verspreiden van de zonde door de onschuldigen, en de niet zo onschuldigen, in de diepten der wanhoop te zuigen. Deze teistering zal doorgaan tot zoveel mogelijk zielen naar het Beest gebracht en eraan geschonken zijn, en dat hen dan zal verslinden.

Ik zal, zoals voorzegd, weldra eindelijk voor de tweede maal komen om jullie de definitieve redding te brengen en jullie de sleutel tot Mijn beloofde Koninkrijk te schenken. Mijn Koninkrijk zal, zichtbaar voor de wereld, uit de Hemel neerdalen voordat de laatste bazuin weerklinkt. Wanneer de bazuinen schallen, zullen enkel diegenen, die Mij toestonden hen te redden en diegenen die trouw zijn aan het Woord van God, meegenomen worden. Dat is de reden waarom jullie niet toe mogen laten dat hoogmoed jullie blind maakt voor de oproep van God in deze tijd. Deze missie werd voorbereid vanaf de allereerste profetieën die door God aan het menselijk ras gegeven werden. Wees dankbaar dat jullie, door Gods barmhartigheid, dit grootse geschenk gekregen hebben. Laat hoogmoed jullie niet blind maken voor Mijn goddelijke aanwezigheid, want dat is wat jullie zal scheiden van Mijn barmhartigheid.

Ik bereid jullie nu voor, zodanig dat dat Ik heel de mensheid kan redden, en niet enkel de uitverkorenen die Mij met grote nederigheid dienen. Ik wil jullie allemaal, ongeacht wat jullie geloven.

Mijn Vader heeft deze missie gepland om jullie hart te openen zodat de waarheid jullie tijdig, vóór de grote dag waarop Ik kom om te oordelen, getoond kan worden.

De gave van de Heilige Geest blijft verder over deze missie uitgestort worden en strekt zich uit over alle zielen – vooral diegenen die Mij halsstarrig de rug toekeren. De strijd om zielen gaat tussen Mijn Koninkrijk en de verschrikkelijke afgrond waarover het Beest heerst. Jullie moeten jullie ogen open houden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt. Het doet er niet toe waar deze beledigingen vandaan komen, maar jullie mogen deze nooit in Mijn naam accepteren.

Dit is nu de tijd van de grote misleiding en Ik spoor jullie aan tot God te bidden om de wijsheid, om te begrijpen wat werkelijk van Mij komt en wat niet.

Jullie Jezus

Boodschap: Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden

vrijdag 22 maart 2013

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden.

Boodschap: De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden

donderdag 21 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart vanwege het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in de war zijn door de vlucht van Mijn laatste Paus, Mijn geliefde Benedictus.

Boodschap: Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn – behorend tot de Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar die zullen weigeren om de waarheid te erkennen

woensdag 20 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kruisiging wordt weer helemaal opnieuw doorleefd en elk deel is gekoppeld aan de tijd in de aanloop naar Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen

dinsdag 19 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, door deze boodschappen verspreidt Mijn Woord zich momenteel over de hele wereld.

Boodschap: De Moeder Gods: De verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten

maandag 18 maart 2013

Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze missie, of toelaten dat aanvallen op jou je aandacht van Mijn geliefde Zoon afleiden.

Boodschap: Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

zondag 17 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben.

Boodschap: Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij

zaterdag 16 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat een woede, wat een verbolgenheid en wat een angst wordt er op dit moment gevoeld door diegenen die weigeren om Mijn beker van lijden te aanvaarden.

Boodschap: Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat de hongersnoden de mensheid omklemmen

zaterdag 16 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het tij zal losbarsten en de verwoesting veroorzaakt door vele oorlogen, zal zoals voorzegd een aanvang nemen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid Mijn Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren

vrijdag 15 maart 2013

Mijn lief kind, dit is een tijd van groot verdriet, niet alleen voor jou, maar ook voor al diegenen die van Mijn Zoon houden.

Boodschap: Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

donderdag 14 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op aarde moeten aanschouwen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie