Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

Ontvangen op dinsdag 26 maart 2013

21.17 u

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

Deze boodschap is ook voor diegenen die niet in God de Vader of in Mij, Zijn eniggeboren Zoon, geloven. Deze is bovendien voor diegenen die het niet kan schelen wat voor leven hen te wachten staat, en wier onverschilligheid ertoe leidt dat zij het bestaan van God niet kunnen aannemen.

Door deze boodschappen worden jullie gewaarschuwd voor het gevaar aangaande jullie toekomstig leven en jullie welzijn, zodat Ik jullie allemaal naar het Nieuw Paradijs kan brengen – dat voor jullie geschapen werd – zodra de Hemel en de aarde zullen samensmelten. Dat Koninkrijk is voltooid en de poorten zullen voor ieder van jullie openstaan. Dit mooie geschenk, waarin jullie volmaakt zullen leven naar lichaam, geest en ziel, komt van de Almachtige God, die de wereld schiep.

De tijd van jullie ballingschap op aarde is bijna voorbij. Jullie zullen niet langer de pijn van de zonde, die in elk deel van de wereld chaos creëert, moeten verdragen. De haat, die door de teistering van Satan in de wereld levendig gehouden wordt, zal niet langer bestaan. Zodra de haat uitgebannen is, zal het kwaad de volmaakte schepping van God niet langer bezoedelen. Zijn planeet, Zijn geschenken van de natuur, Zijn bescherming en Zijn liefde zullen vernieuwd worden om jullie een leven van eeuwigheid te schenken, waar geen dood kan bestaan.

Terwijl Satan heerst, zal het leven op aarde – zoals het nu is – jullie nooit tevredenstellen. Zijn heerschappij is reeds ten einde maar diegenen die hij teistert, zullen doorgaan met het verspreiden van de zonde door de onschuldigen, en de niet zo onschuldigen, in de diepten der wanhoop te zuigen. Deze teistering zal doorgaan tot zoveel mogelijk zielen naar het Beest gebracht en eraan geschonken zijn, en dat hen dan zal verslinden.

Ik zal, zoals voorzegd, weldra eindelijk voor de tweede maal komen om jullie de definitieve redding te brengen en jullie de sleutel tot Mijn beloofde Koninkrijk te schenken. Mijn Koninkrijk zal, zichtbaar voor de wereld, uit de Hemel neerdalen voordat de laatste bazuin weerklinkt. Wanneer de bazuinen schallen, zullen enkel diegenen, die Mij toestonden hen te redden en diegenen die trouw zijn aan het Woord van God, meegenomen worden. Dat is de reden waarom jullie niet toe mogen laten dat hoogmoed jullie blind maakt voor de oproep van God in deze tijd. Deze missie werd voorbereid vanaf de allereerste profetieën die door God aan het menselijk ras gegeven werden. Wees dankbaar dat jullie, door Gods barmhartigheid, dit grootse geschenk gekregen hebben. Laat hoogmoed jullie niet blind maken voor Mijn goddelijke aanwezigheid, want dat is wat jullie zal scheiden van Mijn barmhartigheid.

Ik bereid jullie nu voor, zodanig dat dat Ik heel de mensheid kan redden, en niet enkel de uitverkorenen die Mij met grote nederigheid dienen. Ik wil jullie allemaal, ongeacht wat jullie geloven.

Mijn Vader heeft deze missie gepland om jullie hart te openen zodat de waarheid jullie tijdig, vóór de grote dag waarop Ik kom om te oordelen, getoond kan worden.

De gave van de Heilige Geest blijft verder over deze missie uitgestort worden en strekt zich uit over alle zielen – vooral diegenen die Mij halsstarrig de rug toekeren. De strijd om zielen gaat tussen Mijn Koninkrijk en de verschrikkelijke afgrond waarover het Beest heerst. Jullie moeten jullie ogen open houden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt. Het doet er niet toe waar deze beledigingen vandaan komen, maar jullie mogen deze nooit in Mijn naam accepteren.

Dit is nu de tijd van de grote misleiding en Ik spoor jullie aan tot God te bidden om de wijsheid, om te begrijpen wat werkelijk van Mij komt en wat niet.

Jullie Jezus

Boodschap: Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

woensdag 13 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij.

Boodschap: God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest

dinsdag 12 maart 2013

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze vreselijke dag, die zo lang geleden voorzegd werd.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden

zondag 10 maart 2013

Mijn lief kind, jij zult je in deze tijd nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het heilige Woord van God luid weerklinkt om de mensheid te waarschuwen voor de noodzaak om hun ziel voor te bereiden.

Boodschap: Tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is

zaterdag 9 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is.

Boodschap: Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren

vrijdag 8 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Satan gaat hevig tekeer tegen Mijn Kerk op aarde en zijn teistering blijft zich binnen haar muren verspreiden.

Boodschap: Gebed zal, en kan, de mensheid redden

donderdag 7 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe gebed de mensheid zal, en kan, redden.

Boodschap: Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen

woensdag 6 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al diegenen in de wereld – die in Mij, Jezus Christus, geloven – op om te luisteren.

Boodschap: De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden

dinsdag 5 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens het nalaten de veranderingen - die in de wereld zullen opkomen - te herkennen, want alles, voorzegd in het Boek der Openbaring, zal plaatsvinden.

Boodschap: Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

zondag 3 maart 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie