Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij

Ontvangen op woensdag 12 november 2014

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is maar normaal dat mensen bang zijn voor het onbekende en dat is de reden waarom zij de dood vrezen. De dood is naar de mening van de mens één van de meest angstaanjagende dingen omdat velen blind zijn voor Mijn belofte van Eeuwig Leven. Als zij Mijn glansrijk Koninkrijk zouden aanschouwen, dan zou de dood geen macht over hen hebben.

In Mijn Koninkrijk verwelkom Ik alle zielen. Het is niet alleen maar voor de heiligen en de uitverkorenen dat Ik een plaats reserveer, al is er voor hen een speciale plaats in Mijn Koninkrijk. Ik verwelkom alle zondaars, met inbegrip van diegenen die vreselijke zonden begaan hebben, want Ik ben in de eerste plaats vooral een God van grote liefde. Ik zal iedereen verwelkomen die verzoenend en in berouw tot Mij roept. Wanneer dat voor het punt van de dood gebeurt, zal iedere ziel door Mij begroet worden en zal Ik hen omhelzen.

De enige barrière tussen de ziel van een mens en Mijn Koninkrijk is de zonde van hoogmoed. Hoewel hij beschaamd kan zijn over zijn zonden, zal de trotse mens zich altijd inspannen om deze op de een of andere manier te rechtvaardigen. Ik zeg nu tot hem: Iemand van hetzelfde laken een broek geven, praat een slechte daad niet goed. De trotse mens zal teveel tijd verspillen met erover na te denken of hij het al dan niet nodig heeft om door Mij verlost te worden. Maar in slechts een handomdraai en wanneer dat het minst verwacht wordt, kan de dood komen. De mens die vrij van hoogmoed is, zal voor Mij neervallen en Mij smeken om hem te vergeven, en hij zal verheven worden.

Vrees de dood niet, want het is een deur die naar Mijn Koninkrijk leidt! Al wat Ik vraag, is dat jullie je op die dag voorbereiden door een leven te leiden zoals Ik het jullie geleerd heb. Ik vraag jullie niet om jullie dagelijkse verantwoordelijkheid te staken. Jullie hebben een plicht jegens anderen, jullie mogen nooit het gevoel hebben dat jullie je van jullie dierbaren moeten afzonderen wanneer jullie Mij navolgen. Ik wil dat jullie van jullie familie en vrienden houden en hun de tijd geven die zij nodig hebben om ervoor te zorgen dat er onomwonden onder elkaar liefde tot uitdrukking gebracht wordt. Houd van iedereen zoals Ik van jullie houd! Jullie doen dat door de manier waarop jullie mensen behandelen, door de tijd die jullie in harmonie met anderen doorbrengen, door wat jullie tegen anderen over hen zeggen en door hoe jullie diegenen helpen die zichzelf niet kunnen helpen. Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij. Jullie tonen jullie liefde voor Mij door de liefde die jullie aan anderen betonen, met inbegrip van diegenen die jullie vervloeken.

Het is altijd belangrijk om dagelijks met Mij te spreken, ook al is het maar voor een paar minuten. Het is gedurende deze tijd dat Ik jullie zegen. Sta a.u.b. nooit toe dat angst voor de komende nieuwe wereld jullie ertoe aanzet om diegenen in de steek te laten die dicht bij jullie staan! Jullie moeten je op Mij richten, en wanneer jullie dat doen, zullen jullie vrede vinden. Jullie moeten deze gave van vrede dan naar jullie dierbaren brengen. Weet evenwel dat jullie omwille van jullie liefde voor Mij te lijden zullen hebben en dat jullie van anderen haat zullen ondervinden. Om boven deze haat uit te stijgen, mogen jullie alleen maar met liefde reageren. Altijd!

Ik breng jullie bevrijding van de banden van de dood, en deze zal geen vat op jullie hebben. Door Mijn Opstanding zullen jullie weer ongeschonden worden, volmaakt naar lichaam en ziel, in Mijn Nieuw Koninkrijk. Wat valt er te vrezen als Ik jullie dit geschenk van Eeuwig Leven breng?

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie