Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie kunnen de waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit nastreeft

Ontvangen op dinsdag 10 december 2013

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wat doet het Mij pijn te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid accepteren, die schuilgaat achter het humanisme dat door degenen in Mijn Kerk zo begunstigd wordt.

Mijn rol als Redder en Verlosser van het menselijk ras is nu vergeten. De valse nederigheid binnen Mijn Kerk zal gezien blijven worden, en allen zullen diegenen toejuichen, die de noodzaak om voor het materieel welzijn van diegenen in nood te zorgen, promoten. Dat alles zal tot een valse religie leiden.

Wanneer hebben jullie, die zich dienaren van God noemen, besloten om het ware Woord van God te vervangen door jullie eigen gebrekkige interpretatie ervan? Wanneer hebben jullie besloten om het Christendom te vervangen door humanisme, waarin geen melding van Mij gemaakt wordt? Weten jullie niet dat er niets voortkomt uit datgene wat niet van God afkomstig is? Hoe weinig hebben jullie geleerd en hoe dom zijn jullie om te geloven dat jullie zogenaamde goede werken – waarbij jullie je toeleggen op het materieel welzijn – ooit de waarheid kunnen vervangen!

Wanneer jullie je voornaamste taak – de belangrijkste leerstelling van het redden van de ziel van Gods kinderen – negeren, kunnen jullie nooit zeggen dat jullie een dienaar van Mij zijn. Hoe gemakkelijk is het voor jullie, op te roepen om de armen, de beklagenswaardigen, en de economisch achtergestelde leden van jullie samenleving te redden. Door dit verkeerd spoor te volgen, waarbij jullie de bewondering van de wereld zoeken voor jullie zogenaamde goede daden, vergeten jullie de belangrijkste taak waarvoor jullie geroepen werden. Dat is om Mij, jullie Jezus, te dienen. Dat is niet om in Mijn heilige naam persoonlijke populariteit na te streven. Wat baat het iemand om in het leven van alle gemakken voorzien te zijn, als ze hun ziel niet kunnen redden? Als jullie door publieke handelingen, die bedoeld zijn om jullie populair te maken, de bewondering van de seculiere wereld zoeken, dan dragen jullie Mijn kruis niet. Als jullie Mij niet navolgen, dan kunnen jullie niet voor Mij spreken. Jullie kunnen de waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit nastreeft.

Wanneer jullie het Offer vergeten dat Ik bracht om jullie ziel te redden, dan kunnen jullie Mij niet dienen. Wanneer een priester de reden vergeet waarom hij een dienaar van Mij werd, is zijn val in ongenade tien keer deze van een gewone ziel. Want wanneer hij zich van Mij verwijdert, neemt hij de zielen, die hij beïnvloedt en die zijn oordeel vertrouwen, met zich mee. Hoor nu deze oproep, Mijn dienaren, Mijn oproep om de ziel te redden van al diegenen over wie jullie door het Sacrament van de priesterwijding aangesteld werden. Wanneer jullie het nalaten om wat jullie geleerd werd verder te vertellen, onderwijzen jullie de waarheid niet. Wanneer jullie het humanisme promoten en die zielen binnen jullie bisdom aansporen hetzelfde te doen, verwerpen jullie Mij. Jullie vervangen Mij, Jezus Christus, door het verlangen om niet alleen de sociale rechtvaardigheid te bevorderen, maar ook om bewondering te zoeken voor jullie goede daden in de ogen van anderen. Hun bewondering en jullie verlangen om populair te zijn, heeft tot gevolg dat jullie Mij niet langer dienen. Wanneer jullie Mij niet meer dienen, laten jullie toe dat jullie in dwaling vervallen, en al vlug zullen jullie Mij dan helemaal niet meer erkennen op de manier dat jullie dat zouden moeten doen.

Slechts enkelen, de uitverkorenen, zullen Mij tot op de laatste dag dienen. Op die dag zullen veel van diegenen die zich dienaar in Mijn Kerk op aarde noemen, huilen en schreeuwen, Mij smekend hun barmhartigheid te betonen. Tegen die tijd zullen ze Mij miljarden zielen doen verliezen hebben en velen van hen zullen zo in de gruwel verwikkeld zijn, dat zij de waarheid over hun lotsbestemming niet zullen kunnen begrijpen, totdat het te laat is.

Word wakker, diegenen van jullie, die door het gevoel verlatenheid en verwarring, dat jullie in deze tijd als dienaren van Mij omringt, niet op jullie gemak zijn! Blijf te allen tijde stevig geworteld in de waarheid! Denk aan jullie rol als Mijn gewijde dienaren, en deze is Mijn kudde te voeden met de waarheid en ervoor te zorgen dat zij het Voedsel ontvangen, dat nodig is om hun ziel te bewaren.

Jullie taak bestaat erin Mij zielen te bezorgen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie