Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren

Ontvangen op maandag 3 juni 2013

21.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, de geseling die Ik momenteel onderga, is niet alleen door het op handen zijnde verraad van Mij, binnen Mijn eigen Kerk, maar heeft ook te maken met de bedrieglijke heidense afgoden die in de wereld van vandaag Mijn plaats innemen.

Het heidendom groeit zeer snel en wordt omhelsd als een nieuwe volkscultuur, een alternatief voor het geloof in de Ene Ware God. Het neemt vele vormen aan. Het wordt bovenal voorgesteld als onschuldig vermaak voor diegenen die liefhebberen in new age-praktijken, en als een belangrijk onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling – een vorm van humanisme en eigenliefde.

Dit wereldwijde heidendom werd voorzegd voor de eindtijd en wat veel mensen betreft: zij kunnen het niet zien voor wat het is. Het is een liefde voor zichzelf en voor valse goden, in wie velen hun vertrouwen stellen om de zogenaamde magische voordelen die deze volgens hen te bieden hebben.

Velen die op zoek gaan naar verstrooiingen om de leegte in hun ziel op te vullen, doen dat door de ophemeling van Boeddhabeelden die in hun leven, hun huizen en werkplekken centraal komen te staan. Zij worden in een gevoel geestelijke rust gewiegd wanneer zij heidense new age-praktijken beoefenen zoals yoga, reiki en zogenaamde meditatie. Al snel daarna zullen zij door een diep verlangen geboeid raken, en blijven geloven in al de valse beloften die gemaakt worden door diegenen die deze gruwel in praktijk brengen. Want dat is wat het is – een vorm van occultisme dat vele miljoenen zielen blind maakt voor de waarheid van God.

Weet dat welke leer dan ook, new age of een andere, die jullie grote geestelijke troost belooft en die bedoeld is om jullie kracht te schenken voor egoïstische doeleinden, nooit van God zou kunnen komen. Elke leer die gebiedt dat jullie dergelijke beelden – die niet van God zijn – eren of waarbij jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan praktijken die het occulte erbij halen, moeten tot elke prijs vermeden worden. Weten jullie niet wat deze met jullie ziel, jullie geest en jullie lichaam doen? Zij verderven deze.

Zoveel zielen worden aangetast door deze praktijken, die de deur naar jullie ziel openen en Satan en zijn demonen toestaan jullie te verslinden. Vergis jullie niet, dit zijn krachtige praktijken, in die zin dat deze boze geesten aantrekken. Het gebruik van tarotkaarten, yoga, reiki en bepaalde vormen van meditaties die heidense praktijken omvatten, zullen jullie bederven. Na verloop van tijd kunnen jullie ziek worden en van duistere wanhoop vervuld raken, omdat de geesten van het kwaad jullie leven binnendringen, waaruit er nauwelijks te ontsnappen valt.

Dat zijn de tekenen van satanische invloeden in de wereld en veel demonen komen vermomd als engelen van het licht. Dat is de reden waarom diegenen die door engelenkaarten geobsedeerd raken, en die binnen deze engelencultuur zogenaamde verheven meesters erkennen, de geest van het kwaad omhelzen, wat dan als onschuldig vermaak voorgesteld wordt.

De andere vorm van heidendom ligt in de praktijk van het atheïsme. Diegenen onder jullie die trots zijn op hun atheïsme en die wellicht een goed leven betrachten, in die zin dat jullie vriendelijk en liefdevol zijn voor anderen en jullie naasten met respect behandelen: weet dat het Koninkrijk van de Hemel jullie niet toebehoort. Ik kan jullie nooit in Mijn Koninkrijk toelaten eens jullie je laatste adem uitblazen, hoezeer dit ook Mijn Hart zal breken. Als jullie Mij niet smeken om jullie aan te nemen, en wel voordat jullie sterven, dan kan Ik jullie niet helpen want Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil. Om het even wie jullie vertelt dat atheïsme er niet toe doet, is een leugenaar. De waarheid bestaat erin dat enkel diegenen, die Mij aanvaarden en God erkennen, Mijn Koninkrijk binnen kunnen gaan.

Zovelen van jullie, die zo’n verward leven leiden en geloven dat alles wel goed zal komen, hebben nog veel te leren. Dat is de reden waarom Mijn Vader toegestaan heeft dat de Waarschuwing zal plaatsvinden, want zonder de Waarschuwing zouden veel zielen recht in het vuur van de hel storten.

Wees dankbaar dat de waarheid jullie gegeven wordt, want maar zeer weinigen van Mijn aangestelde dienaars preken over de gevaren van het zondige leven dat jullie vandaag de dag leiden, en de verschrikkelijke gevolgen die dat zal teweegbrengen.

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel leiden. Jullie atheïsme zal jullie van Mij scheiden. Enkel berouw kan jullie redden. Luister en neem de waarheid aan, hoe onaangenaam jullie deze ook mogen vinden, en het geschenk van eeuwig leven zal jullie gegeven worden – een leven waarnaar jullie op dit moment naar hunkeren, maar dat nooit van jullie zal zijn als jullie valse goden blijven verafgoden en Mij, Jezus Christus, blijven afwijzen. De keuze is alleen aan jullie. Niemand anders kan deze keuze maken want God heeft jullie de vrije wil gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad, en Hij zal die nooit van jullie afnemen, zelfs niet wanneer jullie de verkeerde weg kiezen.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie