Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jezus: Wankel nooit! Twijfel nooit aan Mijn beschermende hand!

Ontvangen op zaterdag 2 juni 2012

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, als Mijn volgelingen Mij toestaan dat Ik hun ziel overspoel met Mijn onvoorwaardelijke liefde, zal Ik in hen een kracht doen ontbranden die hen zal verbazen.

Kom tot Mij als vertrouwvolle kinderen met een eenvoudig en open hart, zonder verwachtingen, en Ik zal jullie een vrede bezorgen die jullie nergens anders zullen vinden.

Terwijl Ik ween door de manier waarop het kwaad en de hebzucht de wereld aangegrepen hebben, ben Ik ook vervuld van vreugde door de zuivere liefde die Mijn volgelingen Mij, hun Jezus, betonen.

Hoeveel verlichting en troost bezorgen zij Mij en hoe wou Ik dat Ik Mijn armen rond hen kon slaan.

Hoe wou Ik dat zij konden horen dat Ik hen vertel hoeveel Ik van hen houd.

Hoe verlang Ik naar de dag dat Ik Mijn hand uitstrek, hun hand in de Mijne neem en hen naar Mijn Nieuw Koninkrijk haal waarop zij eindelijk bij Mij zullen thuiskomen.

Die dag is niet veraf.

Aan al Mijn volgelingen: in deze tijd moeten jullie naar Mij luisteren.

Jullie moeten sterk zijn en volharden tijdens de komende beproevingen en nooit de moed verliezen.

Het lopen naar Mijn Koninkrijk, over de weg die voor jullie werd uitgestippeld, zal jullie pijn doen. Velen onder jullie zullen strompelen en struikelen.

Sommigen onder jullie zullen teruglopen naar waar jullie vandaan kwamen.

Anderen zullen gaan zitten, opgeven en blijven steken tussen het begin van hun tocht en de poorten naar het Eeuwig Leven. Hun geloof zal zo zwak worden door de obstakels waarmee zij geconfronteerd zullen worden.

De sterkeren zullen onverschrokken zijn. Zij zullen vooruit willen komen en stormen met elk sprankeltje energie naar het Nieuw Tijdperk van Vrede.

Niets zal hen in de weg staan. Zij zullen weten hoe zij het komende lijden moeten weerstaan. Zij zullen weten hoe zij de vijand moeten bestrijden. Met weinig angst in hun hart zullen zij luisteren naar elke instructie die door Mij aan hen gegeven wordt.

Zij moeten zich altijd inspannen om terug te gaan en diegenen die zwakker zijn, diegenen die bang zijn, mee te voeren. Zij moeten diegenen, bij wie de wilskracht en de moed ontbreekt om in Mijn naam op te staan, op hun schouders dragen.

Diegenen die jullie hulp weigeren, zullen achtergelaten worden en zullen deel gaan uitmaken van het koninkrijk van het beest van waaruit er geen ontsnappen mogelijk is.

Wankel nooit! Twijfel nooit aan Mijn beschermende hand!

Als jullie alles aan Mijn Heilige Wil onderwerpen, zal Ik voor alles zorgen.

Vertrouw op Mij! Volg Mij!

De tijd dringt maar er is nog ruim de tijd om jullie voor te bereiden op de strijd die in het verschiet ligt.

Ik houd van jullie allemaal. Vergeet nooit de kracht van Mijn liefde!

Jullie geliefde Redder

Koning van de Verlossing

Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie