Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal overal ter wereld wonderen teweegbrengen om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voor te bereiden

Ontvangen op vrijdag 7 juni 2013

23.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die de waarheid kennen en die de profetieën vervat in Mijn Vaders Boek aannemen, moeten erkennen dat Hij de wereld de grootste barmhartigheid verleend heeft.

Nu het moment van Mijn Tweede Komst dichterbij komt, moeten diegenen die Mijn stem herkennen en die naar Mij luisteren, hun tijd besteden met ervoor te zorgen dat zij Mijn Woord verspreiden en met te bidden om de redding van al hun broeders en zusters.

Mijn geliefde leerlingen, Mijn genaden worden over jullie uitgestort en jullie moeten vol vertrouwen blijven wanneer jullie anderen helpen om zich op Mijn Tweede Komst voor te bereiden. Zelfs wanneer zij jullie schunnigheden toeschreeuwen, moeten jullie kalm blijven. Deze missie zal de meest belasterde zijn sinds Mijn kruisiging, maar weet dat dit de missie is die miljarden zielen zal redden.

Dit is Mijn tijd. Het is de tijd die Mij door Mijn geliefde Vader, zoals afgesproken, toegewezen is. Het is de tijd van Mijn heerschappij van zodra de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zullen samensmelten. Zoals de Wil van Mijn Vader in de Hemel geschiedt, zo zal deze ook op aarde geschieden. Allen zullen één worden. Haat, lijden en de macht van het kwaad zullen ophouden te bestaan. Elke inspanning die jullie nu leveren om jullie eigen ziel te bewaren en jullie gebeden om anderen te redden, zullen het waard zijn, ongeacht hoe moeilijk het is. Laat hen tegen jullie brullen, jullie geselen, jullie uitschelden, jullie leugenaars noemen en jullie wreed behandelen. Hoe meer jullie te lijden zullen hebben, hoe meer zielen jullie tot Mij zullen brengen.

Ik heb dit pad voor jullie uitgewerkt en het wordt door al de engelen in de Hemel bewaakt. Elke boze geest zal verstoring veroorzaken, hindernissen opwerpen en proberen jullie tegen te houden om naar Mij toe te stappen, maar het zal nutteloos zijn. Zij kunnen Mij niet beletten dat Ik jullie de hand reik of jullie dichterbij trek. Jullie zullen met miljarden zijn. Diegenen die weigeren om zich nu voor te bereiden, zullen dat na verloop van tijd wel doen. Jullie mogen niet toestaan dat zij jullie afremmen, want de tijd is kort.

Aan elk van jullie in Mijn restleger zullen bijzondere genaden geschonken worden en Ik zal overal ter wereld wonderen teweegbrengen om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie