Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal komen op een moment dat jullie dat het minst verwachten

Ontvangen op zondag 2 november 2014

17.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat jullie allen, Mijn geliefde volgelingen, vertrouwen op alles wat Ik jullie leerde en op alles wat Ik jullie nu vertel, want al Mijn plannen zijn in overeenstemming met de Wil van Mijn Eeuwige Vader. Jullie moeten nooit bang zijn voor de toekomst want alles ligt in Zijn heilige handen.

Vertrouw en jullie zullen vrede vinden! Uiteindelijk zal Mijn plan verwezenlijkt worden en zal alle leed overwonnen en aan alle kwaad een eind gemaakt zijn. Het is tijd om de Waarheid aan te nemen, ook al kan deze beangstigend zijn. Wanneer jullie heel jullie vertrouwen op Mij stellen, zal Ik jullie last verlichten en zullen Mijn genaden jullie met Mijn liefde vervullen, wat jullie in deze schokkende tijden grote troost zal bezorgen.

Ik zal komen op een moment dat jullie dat het minst verwachten en tot die tijd moeten jullie bidden, bidden, bidden voor diegenen die Mij niet kennen alsook voor diegenen die dat wel doen maar die weigeren te erkennen wie Ik Ben.

Ik blijf de gave van de Parakleet (de Trooster/ Heilige Geest) over jullie uitstorten om ervoor te zorgen dat jullie niet van Mij afdwalen. Aan diegenen die met een nederig en berouwvol hart van Mij houden, zal elke gave verleend worden. Mijn liefde zal echter die zielen, die verkiezen om Mij op hun eigen gebrekkige voorwaarden te eren, niet bereiken. Noch zal deze het hart raken van de koppige zielen die menen dat ze Mij kennen, maar wier hoogmoed hen blind maakt voor de Waarheid die hun van in het begin gegeven werd.

De Waarheid komt van God. De Waarheid zal voortleven tot aan het einde der tijden. De Waarheid zal weldra in zijn geheel geopenbaard worden en dan zal deze het hart doorklieven van diegenen die Mijn ingrijpende hand weigerden. Daarop zal Mijn strijdmacht gezamenlijk opstaan om tot op de laatste dag het ware Woord van God te verkondigen. Zij zullen de zielen van de heidenen met zich meevoeren, die zullen beseffen dat er slechts één God is. Het zullen de heidenen niet zijn, die Mij niet zullen aanvaarden. Het zullen integendeel de zielen van de Christenen zijn, aan wie de Waarheid gegeven werd maar die in ernstige dwaling zullen vervallen. Het is naar deze christelijke zielen dat Ik het meest smacht en het is voor hen dat Ik jullie vraag om elk uur van de dag te bidden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie