Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal door deze missie 5 miljard zielen redden

Ontvangen op zondag 9 november 2014

15.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, het enige wat Ik altijd wilde doen, was de zielen van Gods kinderen redden. Al wat Mijn Vader verlangde, was dat Zijn kinderen van Hem zouden houden zoals Hij van hen houdt.

Zelfs toen Zijn eerstgeborenen Zijn liefde afwezen, stelde Mijn Vader Zijn Tien Geboden op om de mens in staat te stellen naar Zijn regels te leven. Het verlangen van de mens moet er altijd in bestaan Zijn Meester te dienen en om dat te doen, moet hij zijn broeders en zusters liefde betonen. Door de Wetten van God in acht te nemen, zal hij Hem trouw blijven en dichter bij Hem geraken. Maar door de Tien Geboden te verwerpen, schept de mens een grote afstand tussen zichzelf en God.

Mijn laatste missie om de mens de vruchten van zijn redding te brengen, heeft veel geschenken voortgebracht. Ik verlang nu dat ieder van jullie vanaf vandaag, en van nu af elke dag, kruistochtgebed nummer 33 bidt en dat jullie een exemplaar van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden. Veel mensen die wellicht niet van deze missie op de hoogte zijn, kunnen de bescherming van het Zegel ook ontvangen wanneer jullie voor hen bidden als jullie dit gebed opzeggen.

Al Gods kinderen die het Zegel van de Levende God bezitten, zullen immuun zijn voor de moeilijkheden die er zullen komen als de Grote Verdrukking zich ontvouwt. Ik vraag dat jullie dit vandaag nog doen, want Ik beloof jullie grote bescherming tegen de vervolgers van het christelijk geloof en de omwentelingen die in de vier windstreken der aarde waargenomen zullen worden. Laat angst, van welke aard dan ook, jullie hart niet verontrusten! Hoewel Ik ernaar verlang om uit Mijn barmhartigheid de hele wereld te redden, kondig Ik aan dat Ik door deze missie 5 miljard zielen zal redden. Ik geef te kennen dat dit één van de grootste weldaden is waarmee Ik Gods kinderen, op om het even welk moment in de geschiedenis van de wereld, begiftigd heb.

Weet bovendien dat Ik het leed zal verkorten, dat door het Beest aan de mensheid toegebracht zal worden, zo groot is Mijn barmhartigheid. Maar eerst zal Gods straf waargenomen worden, want dat werd voorzegd en het vormt een noodzakelijk onderdeel van de laatste zuivering van de mens.

Vertrouw op Mij! Verhef jullie hart en vrees nooit het kwaad en de verdorvenheid waarvan jullie binnenkort getuige zullen zijn! Laat vreugde jullie ziel vervullen als jullie in Mij geloven! Ik zal al diegenen redden voor wie jullie barmhartigheid afsmeken door het bidden van Mijn kruistochtgebeden. De enige zonde die niet vergeven kan worden, is de eeuwige zonde van lastering tegen de Heilige Geest.

Vandaag is de dag dat Ik plechtig beloof om de mensheid de liefde, vrede en vreugde van Mijn Koninkrijk te brengen door de redding van vijf miljard zielen.

Ik bemin en koester jullie allen. Er is niets dat Ik niet voor jullie zal doen als dat de Wil van God is. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.

Jullie Jezus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 33:

‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie