Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik kom allereerst voor diegenen die Mijn barmhartigheid het minst verdienen

Ontvangen op zondag 12 oktober 2014

21.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – van eenieder van jullie, ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging. Ik Ben de Beschermer van Mijn Kerk op aarde en geen mens zal deze overweldigen. Ze zal intact blijven, ook al zullen velen Mij verlaten hebben.

Diegenen die Mij verlaten, die het Woord van God veranderen, kunnen niet zeggen dat ze tot Mijn Kerk behoren want Ik kan geen Kerk beschermen die de Waarheid niet spreekt. De echte test van jullie geloof is begonnen, en weldra zullen jullie in de war zijn en niet weten waar jullie terecht kunnen. Wees ervan overtuigd dat, hoewel Ik barmhartig ben, Ik nooit zal verdragen en toestaan dat verraders Mijn Lichaam ontheiligen. Ze zullen het niet erg ver brengen voordat het donderend geweld van de hand van God te horen zal zijn.

Jullie moeten je op Mij concentreren en accepteren dat de Verdrukking heviger geworden is en dat alle voorzegde dingen bewaarheid moeten worden. Pas wanneer de profetieën – die in het begin aan de wereld gegeven werden – zichtbaar worden, zal de mens ten volle begrijpen dat Mijn tijd bijna daar is. Jullie moeten Mij nooit vrezen, want Mijn liefde en barmhartigheid zijn omvangrijk. Vrees slechts diegenen die niet van Mij komen, want het is de geest van het kwaad die hen drijft om vreselijke dingen te doen. Alleen door te bidden kunnen jullie helpen hun zonden goed te maken, en door een dergelijke edelmoedige daad kunnen jullie de rook van Satan verdrijven. Zijn uitwasemingen overspoelen momenteel de wereld, maar in staat zijn om zijn aanwezigheid te herkennen, is moeilijker dan jullie je kunnen voorstellen. Zijn invloed wordt altijd verborgen achter een buitenkant van bezorgdheid, van humanitaire daden en wordt op de meest onverwachte, maar respectvolle, manier voorgesteld. De mens die met de gave van onderscheiding gezegend is, zal begrijpen hoe Satan te werk gaat. Hij zal zijn werken herkennen, hoe zorgvuldig vermomd deze ook aan een wereld die blind is voor de waarheid voorgesteld worden.

Weldra zal Mijn stem in het hart van de mensen hun spiritualiteit doen ontwaken, het besef van wie ze zijn, het begrip aan wie ze toebehoren en het bewustzijn van het Eeuwig Leven dat Ik hun zal brengen. Weet dat wanneer dit ontwaken een aanvang neemt, de macht van God voelbaar zal zijn als Gods gerechtigheid uit de as oprijst en daarop een baken van Licht weer leven brengt in het doodse gebied, dat door de Boze in een dorre staat achtergelaten zal zijn. Mijn stem zal gehoord worden en velen zullen geschokt zijn wanneer die dag aanbreekt. Ze zal weergalmen als de donder, en ieder rechtschapen mens zal tot lof van God op één knie neerbuigen. Ik kom allereerst voor diegenen die Mijn barmhartigheid het minst verdienen. Zij zijn degenen die, door de manier waarop zij Mij behandelden, de laatsten zouden moeten zijn. En toch zullen eerst zij gewenkt worden om Mijn Koninkrijk binnen te komen. De rechtvaardigen zullen er als laatste aankomen. De goddelozen zullen achterblijven.

Tot op de laatste seconde zal er geen middel onbeproefd gelaten worden, en diegenen die om Mijn barmhartigheid schreeuwen zullen deze krijgen. Diegenen die Mij verwensen, zullen vervloekt zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie