Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik geef jullie nu het laatste kruistochtgebed

Ontvangen op woensdag 8 oktober 2014

21.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart is op dit moment zo gebroken. De verraders hebben Mijn Zijde doorboord en de aarde wordt thans overspoeld door een uitstorting van Mijn verdriet, dat zo intens is, dat Ik niet getroost kan worden.

Ik stel nu de vraag wie van Mijn gewijde dienaren sterk genoeg zal zijn om de waarheid te handhaven?

Ik geef jullie nu het laatste kruistochtgebed. Het is voor priesters bestemd. Ik vraag dat Mijn gewijde dienaren het dagelijks bidden.

Kruistochtgebed (170) ‘Om het heilig Woord van God te handhaven’

O lieve Heer, mijn geliefde Jezus Christus.
Hou me vast.
Bescherm mij.
 
Houd mij in het Licht van Uw Aanschijn
als mijn vervolging heviger wordt,
terwijl mijn enige ‘zonde’ erin bestaat
de waarheid, het Woord van God te handhaven.
 
Help mij de moed te vinden
om U te allen tijde trouw te dienen.
 
Schenk mij Uw moed en Uw kracht
terwijl ik, om Uw Leer te verdedigen, het fel verzet bestrijd.
 
Verlaat mij nooit, Jezus, in mijn tijd van nood,
en voorzie mij van alles wat ik nodig heb om U te blijven dienen
door de toediening van de Heilige Sacramenten
en de uitreiking van Uw Kostbaar Lichaam en Bloed door het Heilig Misoffer.
 
Zegen mij, Jezus.
Vergezel me.
Verblijf in mij.
Blijf bij me. Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie