Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hoogmoed is een gevaarlijke trek omdat deze de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God

Ontvangen op zondag 15 december 2013

16.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid is onwetend van de goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil van Mijn Vader. De mens is een schepsel van God en heeft als zodanig niet de gave van kennis gekregen met betrekking tot veel geheimen, die enkel bij de engelen en heiligen in de Hemel bekend zijn. Dus kan de ene mens niet zeggen dat hij weet waarom Mijn Vader toestaat dat bepaalde gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden, daar waar een andere mens beweert dat hij in het ontstaan van het universum ingewijd is. De mens is gewoon een dienaar van God, maar omdat God de mens naar Zijn volmaakt Beeld wilde scheppen, verleende Hij hem veel gaven en talenten. Hij schonk de mens nooit de kennis van de Boom des Levens, en dat had een reden. De mens vernietigde zijn status in Gods ogen, toen Adam en Eva door de zonde van hoogmoed zich van Hem afscheidden. De zonde van hoogmoed gaat de dag van vandaag door en is de oorzaak van veel afscheidingen van God. Hoogmoed is een gevaarlijke trek omdat deze de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God. Hoogmoed brengt de mens in de verleiding om te raken aan Gods Wetten van goddelijkheid. Dit omvat het geloof dat de mens het recht heeft om te beslissen wie dit geschenk van leven krijgt, en wie het recht heeft het weg te nemen.

Hoogmoed overtuigt de mens er ook van dat hij weet hoe het universum geschapen werd, terwijl hij in feite onkundig is van een dergelijk wonder. Enkel God heeft de macht om iets te scheppen. Enkel God kan beslissen in hoeverre hij de mens zal toestaan Zijn schepping te onderzoeken en ermee te knoeien. Toch gelooft de mens dat hij alle antwoorden kent. Wanneer de mens gelooft dat hij zijn eigen lot en dat van anderen in de hand heeft, vervalt hij in ernstige dwaling want wanneer hij de zonde van Lucifer navolgt, zal hij verstoten worden. Wanneer de mens weigert aan Zijn Schepper gehoor te geven, zal Hij niet langer daar zijn om hen op de laatste dag te troosten.

Jullie mogen nooit toestaan dat hoogmoed jullie ervan overtuigt dat jullie alle dingen van deze wereld en daarbuiten kennen, want dat is onmogelijk. In plaats daarvan moeten jullie luisteren en de instructies die in de heilige Evangeliën vastgelegd zijn, accepteren zodat jullie in vrede en overeenkomstig de Wil van Mijn Vader kunnen leven. Want wanneer jullie jezelf voor Hem vernederen, zal hij jullie op de laatste dag grote heerlijkheid tonen en dan zullen jullie het groot mysterie van Zijn glorieus Koninkrijk begrijpen.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie