Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het enige doel van private openbaring bestaat erin zielen te redden

Ontvangen op donderdag 13 november 2014

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, God schonk Zijn kinderen door private openbaringen een beter begrip van wat er vervat ligt in de Heilige Schrift. Als God beslist om Zijn kinderen extra geschenken te geven, dan is dat Zijn voorrecht. Mochten dergelijke geschenken als de heilige Rozenkrans er niet geweest zijn, dan zouden er zielen voor Hem verloren gegaan zijn.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten begrijpen dat het enige doel van private openbaring erin bestaat om door bekering zielen te redden. Bij een private openbaring horen altijd gebeden, en dan zullen jullie weten dat deze van de Hemel komen.

Jullie hoeven nu niet naar Mij te luisteren, want alles waarvan God wilde dat jullie het weten, is in de allerheiligste Evangeliƫn opgenomen. Jammer genoeg zullen maar zeer weinige van Mijn volgelingen de lessen die daarin vervat liggen, begrijpen. De Waarheid is opgenomen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het is altijd al Gods verlangen geweest om in de wereld in te grijpen door aan uitverkoren zielen de Waarheid te openbaren als middel om een beter inzicht te scheppen over wat er nodig is om jullie ziel te redden. Het is bovendien een middel waarmee Hij Zijn kinderen waarschuwt wanneer zij door Zijn vijanden op een dwaalspoor gebracht worden.

Het Boek van Mijn Vader bevat de Waarheid en er mag nooit wat aan toegevoegd of gecorrigeerd worden. Noch kan het op enige wijze hervormd worden. Het is nu Mijn taak om de inhoud van het Boek der Openbaring te verklaren en jullie te helpen begrijpen dat elke profetie die daarin opgenomen is, zich zal voltrekken, want het Woord werd vastgelegd.

De inhoud van dit Boek zorgt ervoor dat het moeilijk om lezen is omdat dit het laatste verraad van Mij, Jezus Christus, door diegenen die Mijn Kerk beweren te besturen, voorzegt. Laat de Waarheid horen, want deze staat geschreven en wat door God geschreven is, is hoogheilig!

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie