Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het belang van de Sacramenten – het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie

Ontvangen op woensdag 6 juli 2011

18.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu toe hoe het geloof van Mijn kinderen begint te groeien en bloeien. Terwijl er in de wereld veel duisternis heerst, wordt het Licht van Mijn volgelingen met de dag feller door het vuur van de Heilige Geest dat over de hele wereld neergedaald is.

Vandaag, Mijn dochter, wil Ik al Mijn volgelingen herinneren aan het belang van het gebed om het leed in de wereld te verlichten. Jullie gebeden helpen nu om veel voorzegde wereldwijde rampen af te wenden. Gebed is de sterkste matiging, en wanneer deze ten behoeve van anderen uitgesproken worden, zullen ze beantwoord worden.

Terwijl Ik blij ben met diegenen met een sterk geloof, ben Ik nog steeds bevreesd voor diegenen die vijandig staan tegenover Mijn goddelijk Licht, de Waarheid. Veel mensen dwalen nu in de wereld rond als in een roes. Niets bezorgt hun vrede. Niets bezorgt hun vreugde. Geen enkele hoeveelheid aan materieel comfort verlicht hun pijn. Hun lege zielen zijn verdwaald. Bid voor hen alsjeblieft!

Mijn dochter, bid alsjeblieft voor Mijn Plaatsbekleder, Paus Benedictus, want hij wordt omringd door vrijmetselaarskrachten die nu alles in het werk stellen om hem te onttronen. Deze boze machten zijn sinds Vaticanum II Mijn Kerk aan het infiltreren en hebben Mijn onderrichtingen afgezwakt. Er werden veel wetten aangenomen die Mij beledigen, in het bijzonder de uitreiking van Mijn Heilige Eucharistie door leken. Het gebrek aan eerbied dat Mij en Mijn Eeuwige Vader betoond wordt, door nieuwe wetten die ingevoerd zijn om de moderne samenleving te vergemakkelijken, heeft Mij doen huilen van verdriet.

De Allerheiligste Eucharistie moet op de tong ontvangen en mag niet door mensenhanden besmeurd worden. Toch is het juist dat wat Mijn gewijde dienaren gedaan hebben. Deze wetten werden niet door Mij bezield aangenomen. Mijn gewijde dienaren werden langs een weg gevoerd die niet met de onderrichtingen van Mijn apostelen in overeenstemming is. Tegenwoordig worden Mijn Sacramenten niet erg serieus genomen, vooral door diegenen die om het Sacrament van het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie verzoeken.

De huwelijksgelofte is zeer ernstig, want vergeet niet dat het een Sacrament is en deze afgelegd wordt in de aanwezigheid van God de Vader. Voor velen gaat het allemaal om materialisme en het uiterlijk vertoon. Velen die het Sacrament van het Huwelijk ontvangen, erkennen nadien het belang ervan niet. Velen breken hun geloften zo gemakkelijk. Waarom doen zij dat? Waarom lippendienst bewijzen aan deze allerheiligste vereniging om kort daarna alleen maar uit elkaar te gaan? Dat is een bespotting van één van de allerbelangrijkste verenigingen die door de hand van Mijn Eeuwige Vader gezegend wordt. Veel mensen schenken totaal geen aandacht aan de Wil van Mijn Vader, dat geen mens een dergelijke vereniging daarna uiteen zou trekken. Toch zijn er veel mensen die scheiden, wat een wet is die niet door Mijn Vader erkend wordt. Scheiden is een gemakkelijke manier om jullie verantwoordelijkheden te ontvluchten. Alle huwelijken worden in de Hemel voltrokken. Geen mens kan een huwelijk verbreken zonder Mijn Vader te beledigen.

Eerste Heilige Communie

Het voor de eerste keer ontvangen van Mijn Lichaam in het Sacrament van de Eucharistie is een ander voorbeeld van hoe Ik bespot word. Zoveel ouders schenken geen aandacht aan het belang van hun kinderen die het Brood des Levens ontvangen. Zij houden zich meer en liever bezig met hoe goed hun kinderen gekleed gaan dan met het prachtig geschenk dat ze ontvangen. Dit geschenk zal hen tot de zaligheid voeren. Het materialisme dat deze gebeurtenis omgeeft, heeft niets met hun ziel te maken. Het droevigste wat Mij betreft, is dat er aan deze kleine kinderen niet over Mij verteld wordt. De liefde die Ik voor kleine kinderen bezit, is allesomvattend. Wanneer zij de Heilige Eucharistie ontvangen, met volle kennis van wat zij ontvangen, wordt hun ziel rein. Hoe meer zij Mij op deze manier ontvangen, hoe sterker hun geloof zal zijn.

Denk eraan dat jullie geloof zonder de Sacramenten zwak wordt! Als jullie ziel verstoken blijft van Mijn bijzondere zegeningen, zal deze na een tijdje slapend worden. Na verloop van tijd verdwijnt dan alle geloof in Mij en Mijn Eeuwige Vader, waarbij van tijd tot tijd een zeer kleine glimp van herkenning de kop opsteekt. Keer terug naar Mij door middel van de Sacramenten! Toon respect voor de Sacramenten op de manier dat jullie dat horen te doen en jullie zullen Mijn aanwezigheid weer echt voelen!

Vergeet niet dat de Sacramenten er zijn met een reden, want het zijn de voedingstoffen die jullie voor het eeuwig leven van de ziel nodig hebben! Zonder zal jullie ziel sterven.

Ik houd van jullie allemaal. Omhels Mij alsjeblieft op de juiste wijze door de Sacramenten te respecteren, die jullie als een geschenk van God de Almachtige Vader gegeven zijn!

Jullie liefhebbende Redder

Koning van de mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie