Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden

Ontvangen op zaterdag 15 november 2014

10.22 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend worden dat eenieder die het Boek der Openbaring verwerpt, het Woord van God ontkent. Daarin ligt de Waarheid vervat, en als om het even welke mens er afbreuk aan zou doen, de voorzegde profetieƫn zou ontkennen of op enige wijze er iets aan zou toevoegen, zal hij in de wildernis geworpen worden.

De Waarheid voert jullie naar de zaligheid, en het pad naar het Nieuw Paradijs voert naar Mij. Het is enkel door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, dat aan de mens redding geschonken zal worden. Ik Ben de Weg en het Licht. Het is slechts door Mij en jullie erkenning van wie Ik Ben, dat jullie in staat zullen zijn het Licht van God te zien. Er bestaat geen andere weg. Volg om het even welk ander pad dat jullie verkiezen, maar geen enkel zal jullie naar God voeren.

Als jullie voor Mij zijn, moeten jullie je broeder en zuster eren door liefde, goedheid en geduld. Jullie mogen anderen niet veroordelen omwille van hun religieuze overtuigingen. Jullie moeten van hen houden zoals Ik van hen houd. Dat wil niet zeggen dat jullie hun overtuigingen moeten omhelzen of er verering voor aan de dag moeten leggen, want als jullie dat wel doen, verloochenen jullie Mij. Julie kunnen geen twee meesters dienen. Jullie mogen Mij nooit beledigen door trouw te betonen aan valse goden die boven Mij gesteld worden.

De dag dat jullie onder Mijn dak valse goden huldigen, zal de dag zijn waarop Ik Mijn Tempel zal bestormen en alles daarbinnen zal vernietigen. Hoe lauw is het geloof van sommige van Mijn dienaren, die zich inspannen om op het gepeupel indruk te maken en die ophemeling nastreven. Hoe weinig eerbied wordt er Mij in Mijn eigen Huis betoond terwijl alles wat Ik jullie schonk onverschillig weggegooid wordt, tot er uiteindelijk in Mijn Kerk niets van Mij zal overblijven.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen en gewijde dienaren, die trouw blijven aan het Woord, zullen een zware last te dragen krijgen. Jullie zullen de pijn en schande moeten verdragen wanneer jullie getuige zullen zijn van de heiligschennissen, ketterijen en praktijken van het occulte. Hoewel veel van deze schendingen van Mijn Heilig Lichaam slim verborgen zullen worden, zullen diegenen met een waar onderscheidingsvermogen geschokt maar machteloos zijn wanneer deze dingen zich afspelen. De misleiding, die uit alle kieren zal weerklinken, zal zodanig zijn dat er een strijdmacht van tweeduizend man nodig zou zijn om te beletten dat deze bedriegers kwaad berokkenen.

Deze bedriegers worden geleid door diegenen die niet van Mij komen. Zij zijn op slinkse wijze Mijn Lichaam binnengedrongen en het zal veel tijd gevergd hebben om Mijn Kerk definitief en volledig in te nemen. Weldra zullen, door diegenen die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest, hun acties gezien worden voor wat deze zijn.

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden, waar zij Met open armen ontvangen zullen worden. Om diegenen rustig te houden die zich tegen hen zouden kunnen verzetten, zal er jullie verteld worden dat jullie voor al Gods kinderen liefde moeten tonen. Maar zeer weinig mensen zullen Mij, Jezus Christus, verdedigen en diegenen die het zullen wagen om bezwaar te maken tegen deze godslasterlijke ceremonies, die gehouden zullen worden op dezelfde altaren die daarvoor Mijn Allerheiligste Eucharistie herbergden, zullen tot zwijgen gebracht worden.

Mijn vijanden kunnen Mijn Huis innemen, maar niet Mijn Kerk omdat alle Christenen van over heel de wereld Mijn Kerk vormen. De getrouwen, bestaande uit diegenen die zullen weigeren om het Woord van God te verloochenen en die nooit enige vervalsing van het heilig Woord van God zullen accepteren, zullen Mijn Kerk op aarde in stand houden. Niets zal deze overweldigen!

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie