Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Ik openbaarde deze gruwelijkheden te La Salette aan de kleine kinderen, Melanie en Maximin

Ontvangen op zaterdag 2 juni 2012

11.00 u

Mijn kind, het is belangrijk dat al diegenen die van Mijn Zoon houden op dit moment bidden om de genaden van sterkte en volharding.

De kennis die jullie door deze boodschappen geopenbaard wordt, kinderen, dient om jullie te helpen jullie voor te bereiden.

Heb nooit het gevoel dat jullie, als Gods strijdmacht, niet in staat zullen zijn om het kwaadaardig regime, dat op het punt staat om zich binnenkort aan de wereld te tonen, te weerstaan.

Denk altijd aan de kracht van Mijn Heilige Rozenkrans!

Denk er altijd aan dat de macht van Mijn Vader de grootste macht van alle is!

Geen macht is zo sterk dat deze de roemrijke macht van God kan verslaan.

Als je een waar kind van God bent, als je door Mijn Zoon tot de Vader komt, zal je beschermd worden.

Angst wordt veroorzaakt door het onbekende maar kan ook opgewekt worden wanneer de waarheid geopenbaard wordt.

Sta toe dat de genaden, die jullie door de kruistochtgebeden geschonken worden, jullie de gemoedsrust en de zielskracht geven om op te rukken voor de redding van de zielen.

Hoe meer zielen bekeerd worden tot de liefde voor Mijn Zoon, hoe krachtiger jullie Kruistocht zal zijn!

Houd van elkaar en verenig jullie in gebed om te helpen Gods kinderen te behoeden voor de Antichrist.

Bid, bid, bid dat elke ziel moedig genoeg zal zijn om zijn giftig merkteken af te wijzen.

Ik heb deze gruwelijkheden lang geleden te La Salette geopenbaard aan de kleine kinderen, Melanie en Maximin. De tijd om deze profetieƫn te ontvouwen, breekt spoedig aan.

Er werd deze kinderen verteld over de verdorven plannen en zij aanvaardden wat Ik hen vertelde. Nu moeten jullie, kinderen, aanvaarden dat deze gebeurtenissen plaats moeten vinden.

Jullie moeten intens bidden om een groot gedeelte van het leed, dat door de mensheid doorstaan zal moeten worden, af te zwakken en te verzachten.

Wees moedig, kinderen!

Vertrouw op Mijn Zoon en laat Hem de vrijheid om jullie, zoals het hoort, te leiden zodat de zielen gered kunnen worden uit de klauwen van het beest.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

vrijdag 29 juni 2012

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Boodschap: Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag 28 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Boodschap: God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

woensdag 27 juni 2012

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Boodschap: Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

dinsdag 26 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Boodschap: Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

maandag 25 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Boodschap: Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

zondag 24 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

Boodschap: H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

zaterdag 23 juni 2012

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

Boodschap: Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Boodschap: De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

donderdag 21 juni 2012

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

woensdag 20 juni 2012

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie