Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God zou nooit enige andere leer dicteren want Hij gaf de wereld Zijn Woord

Ontvangen op zondag 16 november 2014

20.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, Satan is de koning van de leugens, de meester van het bedrog, en hij doolt vrij op de aarde rond terwijl hij elke seconde zielen verslindt. Zijn macht wordt gevoed door het feit dat de meeste mensen niet geloven dat hij bestaat. Hij heeft het hart en de ziel van velen overgenomen en dit is hoe hij werkt:

Hij vertelt leugens aan diegenen die hij teistert om hen tot zonde aan te zetten. Hij zal hen ervan overtuigen dat de zonde onschuldig is en dat het aanvaardbaar is om elke zonde, die vooral met hem in verband gebracht worden, te begaan. Deze zonden omvatten het rechtvaardigen van elke verdorven daad van het vlees waaronder seksuele promiscuïteit, zedeloosheid, losbandigheid en decadentie. Wanneer het menselijk lichaam gebruikt wordt om dergelijke daden – die in Gods ogen schandelijk zijn – te begaan, zullen jullie weten dat dit een teken van satanische invloed is.

Wanneer de Boze de ziel van diegenen die in Mijn Kerk belast zijn met de geestelijke leiding van de zielen, bewerkt om de aanvaarding van de zonde aan te moedigen, doet hij dat op een sluwe manier. Jullie zullen voor het oordelen van de zondaars berispt worden, maar er zal niet één woord geuit worden om de zonde, in Gods ogen, te veroordelen.

Wanneer Satan de liefde wil vernietigen, zal hij dat doen door in relaties onenigheid te veroorzaken. Hij zal in het hart van de mens haat creëren door zijn hoofd met leugens te vullen, die de mens ertoe aanzetten om door conflict en oorlog elkaar te bevechten. Hij zal de mens bekoren door de invloed van andere zielen die reeds voor zijn bekoringen bezweken zijn.

Leugens, godslasteringen en haat zijn de middelen waarmee Satan werkt om zijn plaag te verspreiden. Hij wiegt zielen in een valse zekerheid wanneer de ene mens aan een andere vertelt dat zondigen niet tegen de Wetten van God is omdat het iets natuurlijks is. Gods kinderen raken hierdoor erg in de war doordat de Wetten, die door Hem vastgelegd zijn, ontworteld werden en de mensen in tweestrijd verkeren over de weg die zij zouden moeten inslaan.

Jullie hebben maar één keuze. Lees de allerheiligste Bijbel om aan de Waarheid herinnerd te worden! Deze staat daar zwart op wit opdat jullie het zouden kunnen lezen. Als jullie de Waarheid vervat in Mijn Vaders heilig Boek aannemen en geloven dat Hij Zijn Tien Geboden aan Mozes dicteerde, dan mogen jullie nooit enige andere leer accepteren.

God zou nooit enige andere leer dicteren want Hij gaf de wereld Zijn Woord. Niets daarin kan veranderd worden. De mens die het waagt te veranderen om het te schikken naar het leven van de zondaars, zal zich aan een verschrikkelijke zonde schuldig maken en zal boeten voor deze belediging van de Heilige Geest.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie