Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God verwacht niet dat jullie je tijd doorbrengen zonder jullie iets van de dagdagelijkse zaken aan te trekken of zonder tijd te besteden aan familie of vrienden

Ontvangen op vrijdag 14 juni 2013

23.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens in zijn onoverwinnelijkheid begint te geloven, is hij verloren.

Zoveel mensen, die niet aanvaarden dat het leven op aarde slechts een klein deel van hun geestelijke tocht naar Mijn Koninkrijk uitmaakt, verspillen zoveel kostbare tijd. De tijd waarover Ik spreek, is deze die jullie door God gegeven wordt en waarin jullie overeenkomstig Zijn Geboden moeten leven, als jullie het eeuwig leven willen verwerven. Als jullie God niet erkennen, dan snijden jullie jezelf van Hem af. Wanneer jullie dat doen, zal jullie leven plots afgebroken worden en dus zal in plaats van het geschenk van eeuwig leven, jullie leven eindigen wanneer jullie in dit leven sterven. Jullie mogen de tijd, die jullie in dit leven gegeven wordt, niet verspillen door deze door te brengen met het najagen van nutteloze dingen, die na verloop van tijd slechts stof zullen zijn.

God verwacht niet dat jullie je tijd doorbrengen zonder jullie iets van de dagdagelijkse zaken aan te trekken of zonder tijd te besteden aan familie of vrienden. Het wil niet zeggen dat als jullie van de vruchten van het leven op aarde genieten, jullie de wegen van de Heer niet kunnen aanhangen. Jullie kunnen dat wel.

Mijn dochter, Ik wens bekend te maken dat er veel verwarring heerst over Mijn wensen voor de mensheid, wanneer Ik verlang dat zij Mijn Leer volgen.

Lachen is goed. Kameraadschap is belangrijk. Genieten van een vervullend leven is goed, als jullie maar nederigheid en lof voor God aan de dag leggen en bovendien zelfs voor de kleinste genoegens dank betuigen. Alle gaven die jullie in dit leven ontvangen, voor het welzijn van anderen, kunnen enkel van God komen. Hoe jullie deze gaven benutten, zal belangrijk zijn voor de zaligmaking van jullie ziel, als de door God verleende gaven met anderen gedeeld worden. Sommigen krijgen grote talenten, maar alle zielen worden met gaven geboren. Deze dienen om jullie te helpen anderen bij te staan. Diegenen die met een zakentalent geboren zijn, hebben de plicht om ervoor te zorgen dat dit goed benut wordt, ten behoeve van anderen. Anderen zullen hun gaven gebruiken om voor hun naaste te zorgen en om vreugde in het leven van andere mensen te brengen. En dan zijn er de zielen die lijden. Hun lijden is ook een gave want zij zullen helpen om de ziel van anderen te redden, en zij zullen daardoor het allergrootste geschenk ontvangen – eeuwig leven.

Het leven wordt door God met een reden geschonken. Het is om God te verheerlijken en om Zijn kinderen aan te zetten om zich uiteindelijk, wanneer het leven zal veranderen, met Hem te verenigen. Gods kinderen worden op deze verandering, waarbij het aan Adam en Eva beloofde, glorieuze eeuwige leven eindelijk van hun zal worden, voorbereid.

Het is belangrijk om te proberen elkaar veel liefde en mededogen te betonen, zoals jullie zouden verwachten om door Mij behandeld te worden wanneer Ik kom om te oordelen. Elke dag moeten jullie je, voor elke daad die jullie verrichten, afvragen: zou dit God behagen? Doe ik genoeg om Gods Geboden na te leven? Overtreed Ik de wetten van God, en zo ja, wat zullen de gevolgen zijn?

Negeer de noden van anderen, en jullie noden zullen genegeerd worden! Kwets met opzet om het even welk kind van God, en jullie zullen lijden! Dood om het even welk kind van God, en jullie zullen geen leven hebben! Niettegenstaande het leven op aarde veel liefde, vreugde en hoop kan meebrengen, zit het vol beproevingen. Aan elke beproeving moet het hoofd geboden worden en jullie moeten aanvaarden dat dit deel uitmaakt van Gods plan voor de zuivering van Zijn kinderen.

Wanneer jullie je leven leiden zonder God te erkennen, leiden jullie een leven om jullie eigen verlangens te bevredigen. Wanneer jullie geen normen stellen die door God vastgelegd werden, zullen jullie de weg kwijtraken. Als jullie zo ver afdwalen dat jullie de weg niet meer terug kunnen vinden, moeten jullie bidden om Gods genade jullie te helpen.

Als het voor het welzijn van jullie ziel is en voor de noden van diegenen van wie jullie houden, wordt elk tot God gericht verzoek altijd verhoord.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie