Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God leeft in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of de geloofsovertuiging van hun ouders

Ontvangen op zaterdag 15 juni 2013

23.44 u

Ik Ben jullie geliefde Jezus, die werkt doorheen jouw ziel. Zelfs wanneer jij Mij negeert, ben Ik hier. Ik werk doorheen jouw ziel want jij gaf haar aan Mij, en als zodanig zul jij altijd om Mij en met Mij lijden.

Vandaag, Mijn dochter, spreek Ik al diegenen aan, die zeggen dat zij niet in God geloven. Als jullie niet in God geloven, moet Ik nu toelichten hoe jullie weten dat God echt bestaat. God leeft in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of de geloofsovertuiging van hun ouders. God bewerkstelligt met elke vorm van leven een gevoel van ontzag en verwondering, welke nooit zal nalaten om in een ziel een gevoel van intense liefde voor een andere creatie van God teweeg te brengen.

Ieder van jullie is een creatie van God. Dat is een feit. Een aantal van jullie zijn met een grote schoonheid geboren. Sommigen zijn met gebreken geboren. Anderen zijn geboren met vreselijke onvolmaaktheden. Maar toch zijn allen geboren omdat God het toelaat.

Velen onder jullie zullen het voorkomen van leven in Gods kinderen die onvolmaakt zijn, rechtvaardigen. Sommigen onder jullie zullen kinderen van God vermoorden in de moederschoot en het vervolgens rechtvaardigen, waarvan het merendeel om egoïstische redenen zal zijn. Daarvoor zullen jullie verdoemd worden, tenzij jullie Mij vragen om jullie te vergeven. Jullie zullen vergeven worden, maar enkel als jullie oprecht spijt hebben van wat jullie gedaan hebben om Mijn Vader te krenken.

Sommigen van jullie zijn geboren met onvolmaaktheden, die in jullie leven een trauma veroorzaken. Hoe zwaar dat ook mag zijn, dit lijden wordt jullie geschonken om anderen te redden, die anders zouden ophouden te bestaan. Zie je, die zielen die Mijn Vader onteren en die nooit om de vergeving van hun zonden zullen vragen, zullen in alle eeuwigheid in het vuur van de hel belanden. Jullie lijden zal helpen om hen te redden, want zij kunnen en zullen zichzelf niet redden. Jullie kozen voor dit lijden voordat jullie geboren werden. Jullie kunnen dit nu aanvaarden of misschien later, maar in Mijn Koninkrijk zijn jullie zeker daar de heerlijkheid jullie voor eeuwig zal toebehoren.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie