Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Laat niet één mens onder jullie onwetend zijn over Mijn gerechtigheid!

Ontvangen op woensdag 5 november 2014

13.30 u

Mijn liefste dochter, bemin Mij en weet dat Ik al Mijn kinderen liefheb en koester. Weet echter ook dat Mijn gerechtigheid gevreesd moet worden! Laat niet één mens onder jullie onwetend zijn over Mijn gerechtigheid, want deze zal losgelaten worden als een angstaanjagende storm en zal de zielen wegvegen die Mijn barmhartigheid weigeren.

Mijn woede is bij velen onbekend, maar weet dit. Als iemand die Mij kent, lastert tegen de Heilige Geest zal Ik hem nooit vergeven. Niets kan, noch zal, dat feit veranderen want zo iemand heeft zijn eigen lot gekozen en dan kan er geen verzoening zijn. Tot de mens die voor Mij gaat staan en het nemen van leven rechtvaardigt: weet dat zijn eigen leven door Mij zal afgenomen worden. Als iemand zijn ziel aan Satan verkoopt, kan Ik deze niet terugnemen omdat hij met de Boze één wordt. Wanneer iemand – die in de naam van Mijn Zoon, Jezus Christus, spreekt – de zielen verderft van diegenen die de Mijnen zijn, zal hij voor de eeuwigheid door Mij verstoten worden. Vrees nu Mijn toorn want Ik zal elke ziel straffen die tot op het einde Mijn Wil trotseert!

Voor de Tweede Komst van Mijn Zoon moeten jullie niet bang zijn, want dat is een geschenk. Jullie moeten ook het eventuele leed niet vrezen dat jullie voor die dag wellicht te verduren krijgen, want dat zal van korte duur zijn. Wees enkel bezorgd om de ziel van diegenen die Ik niet kan redden en die geen enkel verlangen zullen hebben om zichzelf te redden. Zij zijn de zielen die weten dat Ik besta maar die in plaats daarvan Mijn vijanden boven Mij verkozen.

Ik zal op veel manieren ingrijpen om diegenen te redden die Mij helemaal niet kennen. Ik zal de ziel ontbloten van diegenen die elke Wet, die Ik opstelde, trotseren en zij zullen op deze aarde de pijn van de hel en het vagevuur ondergaan. Hierdoor zullen zij gezuiverd worden en zij zullen Mij dankbaar zijn dat Ik hun deze barmhartigheid betoon. Het is veel beter dat zij dit nu ondergaan dan dat zij voor eeuwig lijden in vereniging met de Boze. Jullie mogen Mijn wegen nooit in twijfel trekken, want al wat Ik doe, is voor het welzijn van Mijn kinderen zodat zij bij Mij kunnen zijn voor een leven van eeuwige zaligheid.

Mijn straf, die op de mens neergeworpen gaat worden, doet Mij leed. Het breekt Mijn Hart, maar het is nodig. Aan al die pijn zal niet meer gedacht worden en licht zal de duisternis doorbreken. De duisternis zal niet langer haar vreselijke vloek op Mijn kinderen werpen. Ik vertel jullie dit omdat jullie door de misleiding van de duivel in een verschrikkelijke duisternis gevoerd worden. Tenzij Ik jullie inlicht over de gevolgen, zullen jullie geen toekomst in Mijn Paradijs hebben.

Hoe snel is alle herinnering aan Mijn Geboden vergeten. Hoe snel raakt de mens uit de gratie wanneer hij het nalaat Mijn Woord te handhaven.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie