Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals ook Mijn kinderen van alle ongerechtigheid gereinigd zullen worden

Ontvangen op zondag 12 oktober 2014

18.40 u

Mijn liefste dochter, er zullen veel veranderingen tot stand komen naarmate het moment van de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dichterbij komt.

Vrees niet, Mijn kinderen, want deze dingen moeten geschieden opdat Mijn kinderen gezuiverd worden, zodat zij zich kunnen verheugen wanneer de dag komt waarop de wereld zonder einde zal beginnen. Mijn beloftes werden altijd ingelost en alles zal goed aflopen.

Ik verlang dat jullie om barmhartigheid smeken voor iedere levende ziel ter wereld, zodat het menselijk ras zich in Mijn ogen eendrachtig kan verenigen. Weldra zullen de haat, het kwaad en het onrecht in de wereld abrupt eindigen en zal het licht van Mijn Koninkrijk op jullie neerschijnen. Wanneer het Nieuw Paradijs in al zijn pracht ontsluierd wordt, zal er vrede heersen en zal liefde de aarde vervullen. Mijn gerechtigheid zal alle kwaad uitroeien, en diegenen die - ondanks Mijn tussenkomst - aan de duivel vasthouden, zullen verstoten worden. Er zullen dan geen tranen meer vergoten worden en het laatste deel van Mijn Verbond zal afgerond worden.

Sta op, Mijn kinderen, verhef jullie hart met hoop en vertrouwen. Ik zal op veel manieren ingrijpen om te verhinderen dat snode daden, bedrieglijk verraad en ketterij jullie vermorzelen. Mijn tijd is aangebroken en Mijn vijanden zullen neergeslagen worden terwijl Ik Mij inspan om in alles orde op zaken te stellen zodat alles klaar zal zijn. Het land zal gezuiverd worden, net zoals ook Mijn kinderen van alle ongerechtigheid gereinigd zullen worden en Ik zal de zachtmoedigen, de nederigen en diegenen met een teder hart oprichten om in de Nieuwe Wereld en de Nieuwe Aarde hun plaats in te nemen.

Verlies nooit de hoop, want alle macht ligt bij Mij! Kom tot Mij, Mijn kleintjes, en put troost uit Mijn onvoorwaardelijke liefde voor jullie! Vertrouw op Mij en alle gelukzaligheid zal van jullie zijn!

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie