Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geestelijke honger laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter

Ontvangen op donderdag 16 oktober 2014

19.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, honger naar voedsel dat het vlees voedt, is een vreselijke kwelling. Maar geestelijke honger laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter. Wanneer een ziel zich van Mij distantieert, zal zij afdwalen en op zoek gaan naar allerlei vormen van voldoening. Zij zal tot de uiteinden der aarde gaan, op zoek naar spirituele rust en verlichting, maar niets kan deze leegte vullen, alleen ik. Ze kan tijdelijk verlichting vinden in enige wereldse bezigheden ter ontspanning, maar nooit zal ze de vrede vinden die Ik kan brengen.

Wanneer Ik iemands ziel met Mijn genade voed, zal deze vervuld zijn van Mijn liefde en aanwezigheid. Hoewel Mijn aanwezigheid in de ziel het venijn van boze geesten over haar zal halen, zal dat de ziel niet kunnen schelen. Mijn liefde is al wat jullie nodig hebben om je voldaan te voelen en Mijn vrede, die jullie vervult, is niet van deze wereld. Ze komt met grote zegeningen en de zielen die deze vrede bereiken, zullen haar niet zo gemakkelijk loslaten eenmaal zij deze ervaren hebben.

Wanneer een persoon buitengewoon veel moeite doet om Mij te loochenen, maakt hij alleen zichzelf iets wijs. Mij loochenen is jullie eigen keuze. Waarom haat voor Mij tentoonspreiden wanneer jullie toch niet geloven dat Ik besta? Ik verzoek diegenen van jullie, die geplaagd worden door een geestelijke strijd, om naar Mijn stem te luisteren daar Ik jullie nu toeroep. Als jullie Mij loochenen, zwijg dan! Loochen Mij niet om Mij vervolgens te vervloeken want als jullie dat doen, spreken jullie jezelf tegen! Je kunt niet iets haten dat niet bestaat. Weten jullie dan niet dat als jullie haat voelen, van welke aard dan ook, dit van een bron afkomstig is, net zoals liefde dat doet? Liefde komt van God. Haat komt van Satan. De dag dat jullie je realiseren dat het kwaad zich voortplant en voortwoekert, terwijl het zich als een slang ontrolt, zullen jullie inzien dat het om een echt wezen gaat. Pas dan zullen jullie eindelijk het bestaan van de duivel aannemen. De reden waarom hij – Satan – zo sluw is, bestaat erin dat het niet in zijn voordeel is zich kenbaar te maken. Mocht dat gebeuren, dan zouden jullie het onmogelijk vinden om niet in God te geloven.

Open jullie ogen en zie het kwaad voor wat het is! Weet dat door Mij te loochenen, de Boze jullie zal gebruiken om de haat tegen diegenen die Mij liefhebben, te voeden.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie