Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Gedurende heel Mijn kindertijd wist Ik wie Ik was

Ontvangen op donderdag 12 december 2013

23.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de dag van Mijn geboortedag nadert, verlang Ik dat overal alle Christenen de reden van Mijn geboorte overdenken.

Mijn geboorte werd door Mijn Vader gepland uit Zijn grote barmhartigheid en Zijn buitengewone liefde voor Zijn kinderen. Zijn grootste offer bestond erin Zijn enige Zoon, door Hem verwekt, naar een ondankbare wereld vol zondaars te zenden, die Hem niet onder Zijn voorwaarden wilden kennen. Elk ingrijpen, door middel van de profeten, werd ondernomen om te proberen hun versteende hart erop te richten Zijn glorie te zoeken. Maar zij keerden zich tegen Hem en doodden de profeten, die hen voedden met het voedsel voor hun ziel.

Door een onschuldig kind, Zijn enige Zoon, in de wereld te zenden, plaatste Hij zich, als een geringe dienaar van menselijk vlees, voor diegenen die hun Meester zouden moeten dienen. De Meester werd bijgevolg de Dienaar in wat de grootste vorm van nederigheid was. Maar Hij hield zo van Zijn kinderen, dat Hij bereid was er alles aan te doen om hen uit het bedrog en de bekoring van Satan terug te winnen.

Gedurende heel Mijn kindertijd wist Ik wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Ik was tevens heel bang en overweldigd door de kennis van wie Ik was en wat er van Mij verlangd werd. Doordat Ik mens was, leed Ik onder angst. Ik was snel gekwetst. Ik hield van iedereen die met Mij in contact kwam en Ik vertrouwde iedereen omdat Ik van hen hield. Ik wist niet dat ze Mij zouden doden, want Ik dacht dat Mijn koningschap gekomen was. Er waren bepaalde zaken die door Mijn Vader, die niet met Mij communiceerde zoals jullie dat zouden denken, voor Mij verborgen gehouden werden. In plaats daarvan ontving Ik, wanneer Mijn Vader dat wenste, een ingestorte kennis over de taak die Mij toegewezen werd om allen redding te brengen.

Elke vorm van goddelijk ingrijpen werd ondernomen om de ziel van diegenen voor zich te winnen, die dachten dat zij de wetten van Mijn Vader kenden maar die deze verdraaiden om ze te schikken naar hun eigen verlangens en ego.

Ik bracht veel jaren door bij Mijn geliefde Moeder en vader, de H. Jozef, net zoals elke familie. Ik hield zoveel van hen en Ik was gelukkig. Wij hadden een zeer hechte band en Mijn Moeder was begiftigd met bijzondere genaden, die haar door de kracht van de Heilige Geest geschonken werden. Dat bracht met zich mee dat zij precies wist wat Mijn missie inhield. Zij kende de moeilijkheden die Ik het hoofd zou moeten bieden. De afwijzing. De spot. Maar ook zij wist niet, dat Ik vermoord zou worden.

Het was pas na de eerste twee jaar van Mijn missie, waarin Ik twintig uur per dag doorgebracht had met het prediken van de waarheid, dat Ik besefte dat de tegenstand toegenomen was. Al diegenen die Mijn Woord hoorden, hadden er een open oor voor, zelfs wanneer zij niet precies konden begrijpen wat Ik hun probeerde te vertellen. Velen, die aannamen dat wat Ik hun vertelde de waarheid was, vonden het moeilijk Mij na te volgen vanwege de spot waarmee zij te maken kregen. Mijn vijanden konden Mij dan ook niet negeren. Ik was het onderwerp van veel discussie, veel twist en veel wrijving.

Zij verspreidden vreselijke leugens over Mij, onder andere over Mijn moraal, Mijn gezond verstand en Mijn bedoelingen – en toch konden zij niet negeren wat Ik deed, wat Ik zei en wat Ik hun vertelde over het Koninkrijk van Mijn Vader.

Ik werd verraden door diegenen die van Mij hielden, maar die het aan moed ontbrak om Mij na te volgen.

Door de genade van Mijn Vader, verdroeg Ik al deze pijn tot de uiteindelijke verwezenlijking Mij duidelijk werd. Ik wist toen dat ze Mij niet zouden aanvaarden. Naar het einde toe kende Ik de waarheid, maar Ik wist ook dat Ik niet kon opgeven. En dus werd God, doorheen Zijn enige Zoon, door de grootste daad van nederigheid, een Slachtoffer en stond zo toe dat de mens Hem een verschrikkelijk lijden, geseling en een gewelddadige dood toebracht. Deze daad, die door de ogen van Satan gezien werd als een schijnbaar laffe daad, had tot gevolg dat hij eraan twijfelde of Ik inderdaad de Mensenzoon was. En zo werd hij misleid. Satan kon daardoor deze grote daad van nederigheid niet tegenwerken want er was niemand meer om te bekoren. Toen Ik, een gewillig en zwijgzaam slachtoffer, vol liefde voor de mensheid, Mijn dood tegemoet ging, kon hij, Satan, niet wedijveren met deze daad omdat hij geen enkele vorm van nederigheid bezit. En dus ging Ik gewillig heen, met een brandend verlangen om zielen te redden en de wereld de erfenis van het eeuwig leven na te laten. Mijn Koninkrijk bleef echter voor het grootste deel onder de invloedssfeer van Satan. De zielen kenden niettemin de waarheid.

Om er nu voor te zorgen dat de mensheid de waarheid begrijpt, kom Ik thans om Mijn Koninkrijk terug op te eisen. Door dat te doen, heb Ik Mij de woede van Satan op de hals gehaald. Zijn plannen om de waarheid te verbergen, zijn nauwkeurig uitgewerkt en geraffineerd. Sluw is hij Mijn Kerk binnengedrongen in deze, zijn laatste, poging om Mij de zielen te ontzeggen voor wie Ik gekomen ben. De zielen die van nature recht hebben op het glansrijk Koninkrijk dat Ik hun beloofde. Ditmaal zal hij niet winnen. Maar er zullen wel veel zielen misleid worden, en als zodanig zal het grootste geschenk, dat door Mijn geliefde Vader aan de mensheid geschonken werd, hen afhandig gemaakt worden. Het behoort jullie toe om voor eeuwig een leven te leiden in Gods heerlijkheid met een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel. Jullie allemaal. Verspeel dit niet door toe te laten dat jullie blind zijn voor het ware Woord van God!

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie