Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Gebed kan disharmonie in de wereld voorkomen

Ontvangen op vrijdag 1 juli 2011

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, gebed en devotie tot Mij zijn als water dat aan een dorstige mens gegeven wordt. Wanneer jullie aan water gebrek hebben, zal jullie dorst aanhouden zodat jullie zonder water uiteindelijk zullen sterven. Diegenen die Mij kennen en devotie tot Mij tonen, moeten één ding beseffen. Als jullie niet doorgaan met Mijn Lichaam te ontvangen en regelmatig tot Mij te bidden, zullen jullie je verlangen naar Mij zeer snel verliezen. Zonder dat verlangen zullen jullie je van Mij distantiëren tot jullie hoofd afgewend zal zijn door de bekoring van de zonde die door Satan in jullie geest geplant wordt. Als Ik niet werkelijk aanwezig ben in jullie leven, zijn jullie niets, Mijn kinderen.

Wees te allen tijde op jullie hoede! Gebed beschermt jullie tegen de zonde. Jullie devotie tot Mij kan de Bedrieger aantrekken, die jullie dan vaker zal beschimpen. Maar zonder een echte devotie tot Mij, zullen jullie doelloos rondlopen in deze wereld.

Gelovigen begrijpen dat gebed veel disharmonie in de wereld kan voorkomen. De gebeden die door deze zienster en andere zieners uitgesproken werden, hebben reeds het onmiddellijk gevaar voor Paus Benedictus doen afnemen, maar niet voor al te lang. Gebed tot Mijn gezegende Moeder kan bergen verzetten, de impact van snode gruweldaden – waaronder deze die voorzegd zijn – afzwakken en zondaars bekeren.

Onthoud deze les, Mijn dochter, het gebed fungeert als jullie wapenrusting tegen de Bedrieger! Vooral jij moet de noodzakelijkheid van het regelmatig gebed in je missie leren. Je moet meer tijd in stille overweging met Mij doorbrengen. Want wanneer je dat niet doet, raakt je doorzicht in Mijn boodschappen verzwakt en kunnen er fouten optreden. Wees voorzichtig, Mijn dochter, bij het verwijzen naar data van de profetieën die je krijgt. Als Ik maanden zeg, zal dat om het even welk moment binnen het jaar kunnen zijn. Verwar menselijke interpretatie nooit met deze van de tijdlijnen die door Mij aan jou gegeven worden! Ik heb je geen specifieke data voor de gebeurtenissen gegeven, alleen maar richtlijnen. Deze profetieën zullen plaatsvinden, maar alleen door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Vertrouw meer op Mij! Jouw gebeden en deze van Mijn volgelingen kunnen helpen om de rampen uit te stellen of, in sommige gevallen, af te wenden. Vergeet dat nooit!

Bid, bid, bid! Want wanneer jullie dat vanuit het hart doen, zullen jullie gebeden verhoord worden. Bid in het bijzonder voor die wereldleiders wier leven door weerzinwekkende, snode daden beëindigd zal worden! Zij en diegenen met een versteend hart, schuldig aan de misdaad van onmenselijkheid, hebben jullie gebeden het meest van allen nodig. Bid altijd voor de zondaars want Ik houd van al Mijn kinderen en Ik heb jullie gebeden nodig om hen te behoeden voor het vuur van de hel.

Jullie steeds barmhartige Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie