Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Executie, euthanasie, abortus en zelfmoord

Ontvangen op vrijdag 15 juli 2011

17.30 u

Mijn dochter, het is wanneer Mijn kinderen liefde voelen in hun hart dat zij er zeker van kunnen zijn dat Ik in hun ziel aanwezig ben. Mijn liefde zal Mijn kinderen sterk houden wanneer ze dat het minst verwachten. Dat geldt ook voor de verharde zondaars bij wie onder de ruwe bolster zeer vaak een gevoelig hart schuilt.

Iedere persoon op aarde is een kind dat door God de Vader geschapen is. Hierdoor is in iedere mens het Licht aanwezig, al kan dat zeer zwak zijn wanneer zielen naar de duisternis getrokken worden. Toch is Mijn Licht nog steeds aanwezig. Want zonder dat Licht zou er complete duisternis zijn waardoor zij niet zouden kunnen functioneren. Het is wanneer zielen een ijzingwekkende staat van duisternis bereiken, dat zij zeer vaak hun toevlucht nemen tot zelfmoord. Het is dan dat Satan door de zwakheid van ziel en geest hun ziel steelt door hen ervan te overtuigen hun leven te beëindigen. Veel van Mijn volgelingen begrijpen de staat niet waarin een dergelijke duisternis een ziel kan brengen, dus moeten zij intens bidden voor deze kinderen die zich in deze staat van wanhoop bevinden.

God, Mijn Eeuwige vader is altijd barmhartig en zal deze zielen, van wie er velen dermate lijden dat hun geest niet meer met het volle verstand kan functioneren, steevast helpen. Een doodzonde kan alleen maar begaan worden wanneer een persoon met zijn volle geestelijke vermogens duidelijke voornemens heeft, terwijl hij of zij weet dat wat ze doen verkeerd is. Ga er dus alsjeblieft niet van uit dat dergelijke zielen totaal verloren zijn, want velen weten niet wat ze doen!

Wees jullie ervan bewust dat euthanasie door Mijn Vader afgekeurd en niet getolereerd wordt, want geen mens mag met opzet een ander om het leven brengen. Geen enkele reden kan aangedragen worden om dat in de naam van Mijn Vader te rechtvaardigen. Er kan verdraagzaamheid voorgehouden worden, samen met het argument van een menselijke behandeling, om deze daad te rechtvaardigen maar geen mens buiten de Almachtige Vader kan over de datum van overlijden beslissen, want dat recht heeft de mens niet. Er zal hem nooit het gezag gegeven worden deze doodzonde te begaan.

Elk mogelijk excuus wordt door de mens aangevoerd wanneer hij een ander om het leven brengt, maar in geen enkel geval zal één daarvan als billijk aanvaard worden. Dit geldt voor executie, de zonde van abortus en euthanasie. Kijk nu op, jullie allen, en denk eraan dat jullie streng beoordeeld zullen worden als jullie het heiligste Gebod van al Mijn Vaders Geboden overtreden – Gij zult niet doden. Vergeet niet dat er maar één God is, en Hij alleen kan beslissen wanneer een leven genomen dient te worden. Overtreed dit Gebod in het volle besef van wat jullie aan het doen zijn en jullie zullen in eeuwigheid de kwelling van de hel ondergaan!

Alsjeblieft, Ik smeek jullie, zwicht niet onder de druk van Satan, die het nemen van leven voortdurend aanmoedigt zodat hij zielen kan stelen die anders voor het glansrijk Koninkrijk van Mijn Vader bestemd zouden zijn.

Jullie goddelijk Redder

Leraar en Verlosser

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie