Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn ogen

Ontvangen op maandag 3 november 2014

23.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet vergeven worden. Hij die ertoe bijdraagt, bijstand verleent of beslist om zijn of haar leven te nemen, om welke reden dan ook, begaat een verschrikkelijke zonde in de ogen van God.

Het is één van de allergrootste zonden om een leven te nemen en bovendien te verklaren dat de weloverwogen geplande dood, van om het even welke persoon, een goede zaak is. De zonde van euthanasie behoort tot de vele zorgvuldig geplande daden tegen God, die momenteel doelbewust de wereld voorgehouden worden om mensen ertoe aan te zetten tegen God te zondigen. Vergis jullie niet, euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn ogen en brengt ernstige gevolgen met zich mee voor diegenen die aan deze daad deelnemen.

Om het even welke ziel doden, is een doodzonde en dit omvat de zielen vanaf het moment van hun conceptie tot diegenen die in hun laatste maanden op aarde leven. Niets kan het nemen van een mensenleven rechtvaardigen wanneer dat uitgevoerd wordt in het volle besef dat de dood op een bepaald moment zal intreden. De dood van een andere levende ziel veroorzaken, is een ontkenning van het bestaan van God. Wanneer diegenen die zich aan deze daad schuldig maken, het bestaan van God wel aanvaarden, dan overtreden zij door het uitvoeren van een dergelijke daad het vijfde Gebod.

Op dit moment bestaat er een plan om miljoenen ertoe aan te zetten het leven van de mens te beperken – zowel het leven van het lichaam als het leven van de ziel. Wanneer jullie een gewillige deelnemer worden aan een daad die de heiligheid van het menselijke leven schendt, zullen jullie geen leven – geen Eeuwig Leven – hebben en dan kan, en zal, de zaligheid jullie niet toebehoren.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie