Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het Beest verzwakt

Ontvangen op maandag 16 december 2013

19.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie dicht bij Mijn Hart staan en wanneer zielen zich geheel aan Mij overgeven, gebeuren er een aantal dingen.

Ten eerste zal elke angst voor menselijke inmenging in jullie leven verdwijnen. In de plaats daarvan zal er de vrede en tevredenheid komen, die van Mij afkomstig is wanneer Ik werkelijk in jullie hart en ziel verblijf. Geen enkele mate van verguizing, wreedheid of kritiek kan jullie ziel dan doordringen omdat jullie deze pijn aan Mij overhandigd zullen hebben. Dat is de reden waarom jullie ondanks dergelijke aanvallen altijd rustig moeten blijven en moeten zwijgen.

De volgende genade die jullie gegeven zal worden, zal de kracht zijn om de verleiding om te zondigen, te weerstaan. Deze verleiding, die door de duivel elke dag opnieuw alle zielen voorgehouden wordt, is zeer krachtig en maar zeer weinig mensen hebben de wilskracht om het in zonde vervallen, te vermijden. Maar wanneer jullie je wil aan de Mijne overgelaten hebben, is het Mijn Wil die in jullie ziel woont en die dan de verleidingen, die jullie voorgehouden worden, zal overwinnen.

Onderschat nooit ofte nimmer hoezeer Satan het menselijk ras in een wurggreep houdt! Deze macht is als een krachtige storm en net zoals een sterke, hevige windvlaag jullie op de grond kan smakken, is de verleiding die de Boze jullie voorhoudt, te vergelijken met een kracht die jullie in enkele seconden zal optillen en jullie tot de zonde drijven die jullie proberen te vermijden.

De mens wordt met de zonde geboren. Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het Beest verzwakt. Terwijl jullie daarna de vele beproevingen en bekoringen van het leven doormaken, zal iedere persoon tot elk soort van zonde verleid worden. Enkel diegenen die zwoegen om de zonde te vermijden, zullen de felle strijd die de Boze zal ontketenen om hun ziel te verslinden, te boven komen. Regelmatige communicatie met Mij is belangrijk. Al wat jullie hoeven te doen, is in jullie eigen woorden met Mij praten. Vraag Mij geregeld om jullie zonden, waarover jullie berouw hebben, te vergeven! Ontvang regelmatig de Sacramenten! Dan tot slot: vertrouw op Mij, want wanneer jullie dat doen, heb Ik de macht om jullie weg te trekken van het punt te zondigen. Wanneer jullie je wil aan Mij overgeven, zal Mijn Wil de drijvende kracht worden om jullie tegen Satan te beschermen.

Door jullie geheel aan Mij over te geven, zullen jullie je ziel vervolmaken.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie