Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Doe een beroep op prominente figuren om Mijn Woord te verspreiden!

Ontvangen op woensdag 13 juli 2011

16.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je Mij de rug toekeert, zal het je achteraf moeilijk vallen om Mij terug te vinden. Ik besef dat je meent dat Ik moeilijke eisen aan je stel, maar Mijn Woord – dat aan de wereld meegedeeld moet worden – is van zo’n dringendheid dat je Mij moet gehoorzamen zoals Ik je verzocht heb. Denk eraan dat jij je vrije wil aan Mij overgegeven hebt, Mijn dochter, wat een prachtig geschenk was. Dat geschenk in ere houden, is niet gemakkelijk voor je want je bent immers ook maar een mens. Ik roep je nu nogmaals op om naar Mijn roep te luisteren en meer tijd in Mijn gezelschap door te brengen. Ik wil dat je Mijn liefde voelt, niet enkel de liefde die Ik voor jou voel maar ook deze die Ik voor ieder kind van Mij op deze aarde bezit.

Ik wil dat Mijn volgelingen Mijn Woord van vrede en harmonie over de hele wereld verspreiden. Overal moeten zij vrijwillig op zich nemen om iedereen te herinneren aan de noodzaak om Mijn boodschappen van liefde te promoten. Vraag alsjeblieft aan zangers, de media, beroemdheden of ieder naar wiens stem geluisterd en die gerespecteerd wordt, om Mijn smeekbede te aanhoren! Neem Mijn kelk van liefde aan! Drink er uit want het zal jullie, niet alleen in deze wereld maar ook in het volgende leven, de redding brengen waar jullie naar hunkeren. Deel dit met jullie eigen volgelingen!

Het is aan jullie hoe jullie dat doen, want diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven zullen het geschenk krijgen van de genaden die nodig zijn om dit allerheiligste werk te verrichten. Kinderen, bedenk dit! Hoe meer van jullie er nu opstaan om Mijn allerheiligste Woord te verspreiden en iedereen de Waarheid te vertellen, hoe gemakkelijker het voor Mijn kinderen zal zijn om de grote kastijding, evenals de door de Nieuwe Wereldorde geplande vervolging, door te komen.

Mijn boodschap aan de mensheid moet beluisterd worden, beoordeeld en vervolgens moet er actie ondernomen worden om allen eraan te herinneren dat zij hun geest moeten openstellen om het bestaan van God de Almachtige Vader, de Heilige Machtige, te erkennen. Want zodra ze dat doen, zal er terug vrede heersen.

Luister naar Mijn oproep omwille van het Offer dat Ik voor jullie allen door Mijn kruisdood bracht, en doe alles wat jullie maar kunnen om iedereen die jullie kennen te laten begrijpen dat Ik met de wereld communiceer, net zoals Mijn Vader dat voor Mijn tijd op aarde door de profeten deed. Wees sterk! Wees dapper! Bid tot Mij om raad tijdens jullie kruistocht namens Mij en Mijn Eeuwige Vader.

Jezus Christus

Koning van de mensheid

Redder en Verlosser

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie