Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij, door de schijnheiligheid ervan, doet walgen

Ontvangen op woensdag 12 juni 2013

23.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik uit alle macht eerst en vooral probeer om de ziel van de gelovigen door deze boodschappen - Mijn heilige boodschappen voor de wereld - te doen ontbranden, moet Ik diegenen die kwaadspreken over Mijn heilig Woord nog maar eens waarschuwen. Waarom moeten diegenen van jullie, die beweren in Mijn naam te spreken, de waarheid hekelen wanneer deze jullie door het Lam Gods door middel van deze boodschappen gegeven wordt, terwijl Ik op zoek ga naar de zielen van diegenen die lauw zijn?

Welke mens zou op deze manier, in Mijn heilige naam, tot jullie spreken en het wagen voor jullie te staan? Niet één! Enkel door het gezag van God kan Mijn Woord in duidelijke taal aan jullie bekend gemaakt worden.

De mens zal blijven zondigen, of hij nu zonden begaat die dezelfde zijn bij jullie allemaal in de wereld, of dat ze ernstig van aard zijn. Jullie zijn allemaal zondaars.

De ene zondaar kan nooit een andere in Mijn naam vergeven, tenzij het op Mijn gezag gebeurt, door de daad van de biecht, die jullie voor korte tijd van de zonde bevrijdt. Geen enkele zondaar mag een andere zondaar in Mijn naam veroordelen, want dat recht hebben zij niet. Wanneer jullie een andere zondaar veroordelen, ongeacht of zij schuldig zijn aan zelfs de meest ernstige daad tegen God, zullen jullie een even zwartgeblakerde ziel worden als die persoon die jullie in Mijn naam ronduit veroordelen.

Weten jullie niet dat jullie Mij pijn en verdriet berokkenen wanneer jullie elkaar kwetsen? Hebben jullie Mij helemaal niet begrepen? Leerden jullie niet waarom Ik voor jullie stierf? Tot diegenen van jullie die de waarheid nog steeds niet vatten: jullie moeten nu luisteren! Ik veroordeel jullie niet voor jullie zonden want Ik houd van jullie en zal jullie voor om het even welke zonde vergeven, hoe verschrikkelijk deze ook mag zijn. Maar wanneer jullie in Mijn naam te kennen geven aan Mij gelijk te zijn, en gebruikmakend van Mijn naam over een andere zondaar oordelen, zal Ik ook jullie veroordelen.

Niet één van jullie, hoezeer Ik ook van jullie houd, mag over een ander oordelen. Enkel Ik, Jezus Christus, heb van Mijn Vader het gezag gekregen om de mensheid te oordelen – niemand anders. Als jullie deze zonde begaan, zullen jullie Mijn oordeel onder ogen moeten zien. Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij, door de schijnheiligheid ervan, doet walgen.

Het moment waarop de waarheid door de mensheid aanschouwd zal worden, is bijna daar. Er zullen er niet veel gehoor geven aan Mijn oproep, waaronder diegenen die Mij trouw betuigen, tot Mijn Vader veel bestraffingen neerwerpt. Jullie zijn zo blind voor de waarheid over het eeuwig leven, jullie zijn zo immuun voor het horen van Gods Woord, dat er maar één manier is waarop jullie zullen luisteren, en dat is als er kastijdingen over jullie gebracht worden.

Wanneer de eerste van vele jullie treffen, zullen velen zeggen dat het natuurrampen zijn, maar pas wanneer deze erg snel op jullie neerregenen en jullie nergens heen kunnen lopen, zullen jullie je er bewust van zijn dat het de hand van God is die jullie treft.

Mijn Vader zal de hele wereld doen beven. Diegenen van jullie die eraan twijfelen dat Hij bestaat, zullen weten dat deze gebeurtenissen niet alleen aan de natuur toegeschreven kunnen worden. Diegenen van jullie die in Mij geloven, maar die de spot drijven met deze boodschappen, zullen jullie woorden terugnemen en zullen jullie tong willen uitsnijden omdat jullie al vlug zullen beseffen hoe jullie verachtelijke woorden Mij beledigen. Niet alleen vervloeken jullie God, maar jullie verhinderen ook dat deze goddelijke missie zielen redt.

Voor elke ziel die jullie Mij ontzeggen, zullen jullie een eeuwigheid lijden. Wanneer jullie je opstandig opstellen tegenover God, zal er niet geduld worden dat jullie dit doen. Denk eraan dat, hoezeer Ik ook van jullie houd, Ik zal ingrijpen als jullie zouden proberen om het werk van God, in deze laatste missie om de mensheid te redden, te saboteren.

Het tijdstip waarop het Boek der Waarheid aan de wereld gegeven moest worden, heeft nu plaatsgevonden. Als jullie Mij navolgen maar Mij nu, terwijl Ik jullie roep, niet erkennen, maak jullie dan geen zorgen want Ik zal jullie niet veroordelen. Maar als jullie proberen Mij te verhinderen Gods kinderen te redden, zal Ik jullie neerslaan.

Jullie Jezus

Redder van de mensheid

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie