Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Denk eraan dat na de Tweede Komst het vagevuur niet meer zal bestaan

Ontvangen op donderdag 9 oktober 2014

20.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe dorst Ik naar de liefde van de mensen en hoe dorsten zij naar Mij! Maar de verdeeldheid die de mens van Mij - de Schenker van het Leven - scheidt, is de grootste vijand van het menselijk ras.

De sluwe, bedrieglijke handelwijze van Satan heeft ertoe geleid dat hij in de wereld grote verdeeldheid schept. Het feit dat hij verborgen is, geeft hem grote macht over de zielen van de mensen. Zijn boosaardige invloed creëert twijfels over Mijn bestaan bij de kleingelovigen. Anderen, die niet in Mij geloven, overtuigt hij ervan dat de mens instaat voor welke keuzes hij ook maakt. Zijn sussende invloed, als hij de mens verleidt, overtuigt diegenen tot wie hij toegang krijgt ervan, dat wat onjuist juist en wat juist onjuist is. Hij stelt liefde voor als wellust, haat als een vorm van verlangen, en nijd en jaloezie als middel om de verwoesting van het leven van een andere persoon te rechtvaardigen.

Elk idee, elke begeerte, elk verlangen en elke hunkering die hij in de ziel van de mensen plant, voert hen tot zonde. Op dit moment heeft zoveel aantasting onder de mensheid ertoe geleid dat de zuivere liefde, die van God komt, door wellust vervangen werd. Alles wat uit de slang voortkomt, zal in het hart van de zondaar als een goede zaak voorgesteld worden. De zonde wordt door de zondaars die voor de duivel zwichten, steevast gerechtvaardigd. Eenmaal gerechtvaardigd, wordt de zonde vervolgens opgehemeld tot het een grootse daad lijkt, die erkenning verdient.

Wee de mens die het waagt om diegenen aan te vechten, die de zonde verheerlijken! De zondaar die de zonde met grote vreugde omhelst, zal anderen beïnvloeden om hetzelfde te doen. Tegenwoordig kan de invloed van de Boze overal waargenomen worden. Daar waar zondige daden ooit zorgvuldig verborgen werden, kent men nu geen schaamte om deze tentoon te spreiden zodat de hele wereld het kan aanschouwen. Al wat voor Mij weerzinwekkend is, wordt met groot genoegen omhelsd. Iets verkeerds wordt als goed voorgesteld en al wat volgens de wetten van God goed is, wordt als iets verkeerds beschouwd. Wanneer de duivel aan het werk is, zal alles omgekeerd voorgesteld worden en precies het tegenovergestelde zijn van wat van Mij komt. Weet dat wanneer Mijn Woord als onjuist bestempeld wordt, de invloed van de Boze zijn piek bereikt heeft.

Denk eraan dat na de Tweede Komst het vagevuur niet meer zal bestaan. Hemel en aarde zullen één worden en de hel zal de verblijfplaats worden van diegenen die de duivel, en alles wat van hem komt, verafgoden. De uitwasemingen van zijn snode en verdorven wegen hebben zowel diegenen die in Mij geloven als diegenen die Mij verwerpen, aangetast. Niemand is veilig!

Het gebed, Mijn geliefde volgelingen, is jullie toevlucht. Handhaaf Mijn Woord en bid, niet voor jezelf, maar voor diegenen die met de Boze een contract aangegaan zijn. Zij hebben jullie gebeden nodig ’s ochtends, ’s middags en ’s nachts.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie