Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De sleutels van Mijn Koninkrijk, van de komende wereld, liggen klaar

Ontvangen op dinsdag 14 oktober 2014

18.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, alles wat Ik aan de wereld door deze boodschappen openbaarde, zal vervuld worden. Veel van diegenen die deze boodschappen kennen, zullen jammer genoeg doorgaan Mijn Woord te onderdrukken. Anderen, die niet ingewijd zijn in deze boodschappen, zullen Mijn Woord - dat hun in de heilige Evangeliën gegeven wordt - bestrijden.

Ik doe een beroep op diegenen die Mij op deze aarde vergezellen en Ik vraag hun op Mij te vertrouwen. Leef naar Mijn Woord en jullie zullen niet omkomen! Leid jullie leven in overeenstemming met de Waarheid en Ik zal over jullie, en over diegenen wier namen jullie Mij voorleggen, grote genaden uitstorten! Terwijl de wereld in duisternis verzinkt – aangezien er overal oorlogen uitbreken en daarop ziekte en hongersnood de mensheid aangrijpen – zal men van Mijn tussenkomst getuige zijn. Ik bescherm al diegenen die zich aan Mijn Heilig Hart toewijden. Ik zal diegenen opbeuren van wie het hart bezwaard kan zijn, en Ik zal vrede en sereniteit van de ziel brengen aan diegenen die Mij om deze gaven vragen.

Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie last wegnemen. Alleen Ik kan jullie vijanden en diegenen die uit eigen winstbejag hun macht en invloed misbruiken om jullie te vernietigen, verslaan. Alleen jullie, Mijn geliefde volgelingen, kunnen Mij de zielen bezorgen van diegenen die Mij verwerpen, die Mij wegsturen en die Mij loochenen. Velen van hen zullen nooit tot Mij komen, hoewel Ik hen in Mijn barmhartigheid verwelkom.

Jullie moeten de gebeden die jullie gegeven werden, blijven gebruiken. Blijf dicht bij Mij want wanneer jullie dat doen, zullen jullie alle mogelijke bescherming krijgen tegen het kwaad. Jullie moeten sterk zijn, moedig en rustig blijven want Ik zal nooit van jullie zijde wijken. Ik zal jullie vergezellen en jullie vasthouden. Ik zal jullie troosten. Ik zal elke traan wegvegen, en weldra zal Ik jullie en jullie dierbaren in Mijn liefdevolle armen sluiten.

De sleutels van Mijn Koninkrijk, van de komende wereld, liggen klaar en werden geselecteerd voor al diegenen wier naam in het Boek des Levens staat. Maar Mijn barmhartigheid is zo groot dat Ik in Mijn Nieuw Paradijs ook diegenen zal verwelkomen wier naam er niet in opgenomen is, als jullie Mij deze zielen door jullie gebeden bezorgen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie