Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen

Ontvangen op woensdag 5 juni 2013

17.45u

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk geven meer van Mijn gewijde dienaren gehoor aan Mijn oproep, ook al brengt dat voor hen daardoor een zeer eenzame tocht met zich mee.

Hun plicht ligt bij hun oversten want Ik heb Mijn Kerk op aarde het gezag geschonken om zich over al Gods kinderen te doen gelden. Zij, Mijn gewijde dienaren, moeten zich houden aan al de instructies die hen door Mijn Kerk gegeven worden, tot aan de dag dat Mijn Sacramenten veranderd worden. Dan zal hun plicht bij Mij liggen.

Tot diegenen van Mijn gewijde dienaren, die niet geloven in de voorzegde profetieën dat Mijn Kerk van binnenuit verwoest zal worden: jullie moeten bidden dat Ik jullie sterk zal houden en trouw aan Mijn Leer, tot de dag van duisternis wereldwijd in de heilige tabernakels elke aanwezigheid van Mij zal wegvagen. Want zodra dat gebeurt, zal jullie enige plicht bij Mij, Jezus Christus, liggen.

Laat jullie hart niet verontrust worden, want zodra jullie enkel de waarheid over Mijn Leer verkondigen en de Sacramenten toedienen op de wijze die jullie geleerd werd, zal dat jullie zaligmakende genade zijn. Als, en wanneer, jullie opgedragen wordt om de waarheid van Mijn Kerk op aarde te verwerpen, dan is dat het moment waarop jullie je zullen moeten onderscheiden.

Die dag is nog niet aangebroken, maar zodra jullie door diegenen binnen jullie hoogste rangen gevraagd wordt om de Heilige Eucharistie af te danken, zullen jullie weten dat jullie de waarheid gegeven werd.

Wanneer jullie - voor die dag aanbreekt - gevraagd wordt om bepaalde leerstellingen te accepteren, waarvan jullie in jullie hart zullen weten dat deze nooit door Mij goedgekeurd zouden kunnen worden, zullen jullie de vreselijke realiteit beseffen van de verwoesting waarmee de Kerk geconfronteerd wordt.

Het zullen enkel de kranigen en moedigen onder jullie zijn, die zullen opkomen voor de waarheid wanneer zij proberen om jullie heidense leugens te doen aannemen, die Mij trouw zullen blijven. Jullie zullen doorgaan met het toedienen van de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie, de Biecht, het Vormsel, het Huwelijk en de Ziekenzalving.

De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen. Het zal dan zijn, dat jullie in twee verdeeld zullen worden – diegenen die de waarheid volgen en diegenen die wetten zullen aannemen die maar op één ding neerkomen: de ophemeling van valse goden en het goedkeuren van de zonde.

Velen van jullie zullen Mij niet langer vereren. Als jullie Mij niet trouw blijven en Mijn kudde met leugens voeden, zullen jullie aan Mij verloren gaan. Maar wanneer deze zielen beseffen dat zij misleid werden, zal Ik een grote barmhartigheid aan de dag leggen. Na opgeleid te zijn om Mijn Leer te begrijpen, om Mijn heilig Woord in ere te houden en de Sacramenten toe te dienen, zullen jullie Mij echter verraden.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie